Ημερήσιο αρχείο: Σεπτέμβριος 29, 2017

0

Παραπληροφόρηση

Παραπληροφόρηση Σε μια εποχή που η φορολόγηση δίνει Κυριαρχικά δικαιώματα στον `Ελληνα, Έρχονται έντυπα να δίνουν τρόπους Φοροαπαλλαγής. Δεν μιλάμε για τους προλετάριους,μα Η εθιμική τάση να μην γίνει καθεστώς Και βρεθεί ο πολίτης...

0

Η ουσία της διοίκησης

Η ουσία της διοίκησης Νέα μόδα είναι οι ηλεκτρονικοί διοικητές. Τάση φερμένοι από την Δύση για να διευκολύνουν Τα άτομα με μικρά προβλήματα υγείας που κουράζονται εύκολα. Και έχουν ανάγκη από χρήματα για επιβίωση....