Ημερήσιο αρχείο: Ιανουάριος 19, 2018

0

Η αβαρία

Η αβαρία Ο Γιάννης επιθυμούσε να εργαστεί και σκληρά. Πήγε σ’ένα εργοστάσιο .Δεν τα πήγε άσχημα Στο χειρονακτικό,παρά το τράκ των πρώτων ημερών. `Όταν τον πήγαν στο λογιστικό,έκανε το λάθος να Χαλάσει ένα υπολογιστή.`Εγραψε...

0

Πολύ ευχάριστα νέα

Πολύ ευχάριστα νέα Η Ευρώπη έδωσε μόλις 325 εκατομμύρια ευρώ για Την διάσωση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Η αργοπορία και το μικρό ποσό καλύφθηκαν από Την οικονομική κρίση της  περιοχής. Το κονδύλιο μπορεί να...