Ημερήσιο αρχείο: Ιανουάριος 20, 2018

0

Η Αυλή

Η  Αυλή Δημήτρης Κορίζης Ο βασιλεύς αποτελούσε μεν το επίκεντρο της εξουσίας ,η εξουσία Όμως αυτή πήγαζε από μια σειρά ισχυρών συμφερόντων και μεταβαλλόμενων Συμμαχιών που αναπτυσσόταν γύρω του.Η αυλή αποτελούσε το βασικό σκηνικό...

0

Αυτοκράτειρες

Αυτοκράτειρες Δημήτριος Κορίζης Μολονότι ο αυτοκρατορικός θρόνος ανήκε στους άντρες,όπως φυσικό Για μια κοινωνία πατριαρχισμού και χριστιανικού χαρακτήρα  όπως η Βυζαντινή,σε διάφορες περιπτώσεις γυναίκες με ισχυρή προσωπικότητα Κατόρθωσαν να ελέγξουν την εξουσία. Υπήρξαν γυναίκες...

0

Η Ελλάδα και η προστασία των δημοσιονομικών

Η Ελλάδα και η προστασία των δημοσιονομικών Η τρόικα είδε στοιχεία λαικισμού,παροχές σε έχοντες για ψυχαγωγία Και πήγαν να σκεφτούν την πιο σκληρή επιτήρηση. Η κυβέρνηση είναι ανένοδοτη και κάνει συνεχώς διαπραγματεύσεις. Ισχυρίζεται ότι...

0

Η Ευρώπη,η Ελλάδα και η Τουρκία

Η Ευρώπη ,η Ελλάδα και η Τουρκία Η Τουρκία έχει οικονομικά προβλήματα και ζήτησε άμεσα την ένταξη της Στην Ευρώπη.Ζητάει τα δυτικά κονδύλια για να βγάλει από την πείνα τους φτωχούς Η Ευρώπη,τεχνοκρατικά,ζήτησε την...