Αισιοδοξία και οικονομικοί δείκτες στην Ελλάδα του μεσοπολέμου

[inline:im.jpg]
Το πρώτα δείγµατα της νέας οικονοµικής πολιτι­κής υπήρξαν ενθαρρυντικά. Ήδη ακόµα από την οικονοµική πολιτική της οικουµενικής κυßέρνησης η δραχµή, ύστερα από 15 ολόκληρα χρόνια, στα οποία ßρισκόταν υπό συνεχή υποτίµηση, κατάφε­ρε να σταθεροποιηθεί σε σχέση µε την αγγλική λί­ρα. Στα τρία πρώτα χρόνια της διακυßέρνησης της χώρας από τον Βενιζέλο η Ελλάδα παρουσίαζε συ­νεχώς πλεονασµατικούς προϋπολογισµούς, πράγ­µα που δηµιουργούσε αισιοδοξία και θεωρούνταν απόδειξη της καλής και επιτυχηµένης οικονοµικής πορείας. Τα προßληµατικά οικονοµικά της χώρας όλα έδειχναν ότι είχαν ξεπεραστεί και ότι οι νέες προοπτικές ανάπτυξης ήταν ευνοϊκές για την Ελλά­δα. Αυτή τη διάχυτη αισιοδοξία, ωστόσο, σκίαζε το ελληνικό εξωτερικό χρέος, που µέσα σε αυτά τα τρία χρόνια της ßενιζελικής διακυßέρνησης διο­γκώθηκε από 27.800.000.000 σε 32.700.000.000 δραχµές, λόγω δανείων που είχε συνάψει η κυßέρ­νηση κυρίως στο Λονδίνο.

Νεκτάριος Κατσιλιώτης

Ιστορικός - Εκδότης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.