Επιδρομές του Συμεών στην Ελλάδα

Επιδρομές του Συμεών στην Ελλάδα
Κ.Δουκάκης

[inline:sm.jpg]
Αφού δε ο όσιος διήλθεν εις το όρος εκείνο,τα Ιωαννίτρα,επτά έτη,ανεχώρησεν ακουσίως,διότι ο άρχων των Βουλγάρων Συμεών,αθετών τας συμφωνίας που είχε κάμνει με τους βυζαντινούς βασιλείς,εκίνησε πόλεμο κατά της Ηπείρου και άλλους μεν εθανάτωνε,άλλους δε ηχμαλώτιζε .Λοιπόν από το φόβον των Βπουλγάρων,άλλοι εκλείοντο εις τα φρούρια και άλλοι ανεχώρουν εις Εύριπον και εις Μορέαν ,δια να σωθούν.Οι δε χωρικοί γείτονες του οσίου,ανεχώρουν εις τας νήσους που ήσαν εκεί πλησίον.`Όμως ο φόβος του εχθρού και εκεί τους ήγειρε κίνδυνον.Διότι ενώ αυτοί ενόμιζον πως ήσαν ασφαλισμένοι,ευρισκόμενοι εντός του πλοίου,οι Βούλγαροι ήλθον αίφνης και σχεδόν όλους τους εθανάτωσαν,εκτός ολίγον οι οποίοι κολυμβώντες εσώθησαν.Ομού με αυτούς ήταν και ο όσιος Λουκάς,ο οποίος ευρίσκων πλοίον,έλαβεν όλους τους συγγενείς και γνωστούς και πήγε εις την Κόρινθον.

Νεκτάριος Κατσιλιώτης

Ιστορικός - Εκδότης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *