Θεμελιώδες γεγονός

Θεμελίωδες γεγονός

Ηλίας Ηλιόπουλος

Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης σήμαινε συγχρόνως και την έναρξη της

Ιστορικής διαδικασίας,η οποία κατέληξε στην πολιτική αποκατάσταση του

Κατακτηθέντος στην πολιτική αποκατάσταση του κατακτηθέντος υπό της

Ρώμης Ελληνισμού.Ο Ελληνισμός επεβλήθη ως μία εκ των τριών θεμελιωδών

Συνιστωσών της ιδεολογίας του νέου ρωμαικού κράτους ,συγκείμενος κατά τον

Οστρογκόρσκι από την ελληνική παιδεία,την ανατολική-ορθόδοξο χριστιανική

Πίστη και το εκ Ρώμης καταγόμενο αυτοκρατορικό-οικουμενικό ιδεώδες.

Περαιτέρω ,ο Ελληνισμός επέβαλε τη γλώσσα του στη διοίκηση ,εκτοπίσας την

Εν αχρηστία περιπέουσα Λατινική.Ασφαλώς όχι χωρίς κάποια πίκρα ,προέβη

Ως και αυτός ο Ιουστινιανός ,ανώτατος νοσταλγός της Ρώμης,στην έκδοση των

«Νεαρών»,ήτοι νομοθετικών διατάξεων στην Ελληνική,αντί της Λατινικής.

Μετά ταύτα,επί Μαυρικίου,καθιερούται η ελληνκή  ως επίσημος γλώσσα του κράτους.

Νεκτάριος Κατσιλιώτης

Ιστορικός - Εκδότης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.