Κάτι θετικό

Ôå÷íßôåò åñãÜæïíôáé óå åñãïôÜîéï ïéêïäïìÞò óôçí ÁèÞíá, Ôñßôç 6 Áõãïýóôïõ 2013. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Και κάτι θετικό…
Να και ένα ευχάριστο στην ελληνική κοινωνία.Η οικοδομική δραστηριότητα
Ανέβηκε κατά 36%.Η επιτυχία οφείλεται στη μείωση του εργατικού κόστους
Και στην αγορά υλικών που δεν είναι ακριβά.Οι πολιτικοί μηχανικοί και οι
Αρχιτέκτονες κάνουν χρυσές δουλειές.
Η άνθηση της οικοδομής σημαίνει και δημιουργία διαμερισμάτων με καταναλωτικές
Ανάγκες.Τώρα πόσο τις εκατό θα πάρουν τα μαγαζιά και πόσο τα πολυκαταστήματα
Θα εξαρτηθεί από την γραπτή συμφωνία επιρροής με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Νεκτάριος Κατσιλιώτης
Ιστορικός-Εκδότης

Νεκτάριος Κατσιλιώτης

Ιστορικός - Εκδότης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.