Οι ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα

[inline:images.jpg]
Ο χρυσός κανόνας της οικονομίας είναι να μεταβιβάζονται κάποιες επιχειρήσεις από την κρατική ιδιοκτησία στην ιδιωτική όταν η πολιτεία
έχει τρομερά έξοδα ή δεν διαθετεί την ανάλογη υποδομή να διευθύνει
τις πολύπλοκες κεφαλαιοκρατικές μονάδες.
Η περίπτωση αυτή ισχύει στην Ελλάδα.Το ΠΑΣΟΚ από λαικό κίνημα μετα
τράπηκε από λαικό κίνημα σε κόμμα-κράτος που καπηλεύτηκε την κρατι
κή εξουσία.Ο κάθε βουλευτής και συνδικαλιστής διόριζε ανθρώπους σε
επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να μεγαλώσουν τα έξοδα και να μεγιστοποι
ηθούν τα χρέη.Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ολυμπιακής.
Το πρόβλημα είναι οτι οι περισσότερες δουλειές δώθηκαν σε ξένους οίκους με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμη υπεραξία και συνάλλαγμα που
μεταφέρθηκε σε τράπεζες της Ελβετίας ή σε offshore εταιρείες της Καραι
βικής.
Ποτέ δεν είναι αργά.Μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να συντονίσει την απο
κρατικοποίηση με τέτοιο τρόπο ώστε οι ελληνικές βιοτεχνίες και βιοτεχνίες
με την βοήθεια των ντόπιων τραπεζών να πάρουν ένα μερίδιο από τα
πωληθέντα και να ανέβει η αγοραστική και διαπραγματευτική τους ικανό
τητα.
Νεκτάριος Κατσιλιώτης
Ιστορικός-Εκδότης

Νεκτάριος Κατσιλιώτης

Ιστορικός - Εκδότης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.