Τα οφέλη της Ελλάδος από την σύνδεση της με την ΕΟΚ (1961)

Τα οφέλη της Ελλάδος από την σύνδεση της με την ΕΟΚ
Δ.Λάππας
[inline:ek.jpg]
« Εις την συνείδηση των Ελλήνων,η Ευρωπαική Οικονομική Κοινότητα δεν συνιστά
απλώς μια οικονομική κοινοπραξία,αλλά αποτελεί οντότητα με ευρυτέραν πολιτική
αποστολή και σημασία.Εάν πρώτοι επιδιώξαμε την μετά της Κοινότητας Σύνδεση μας,
επράξαμε τούτο εμπνεόμενοι από την πίστιν ότι η οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης
θα οδηγήσει εις την ουσιαστική ευρωπαική ενότητα και δι’αυτής εις την ενίσχυση της
δημοκρατίας και της ειρήνης εις ολόκληρον τον κόσμο.Οι ευρωπαικοί λαοί επλήρωσαν
ακριβά εις αίμα και εις καταστροφάς τους εθνικούς και οικονομικούς ανταγωνισμούς τους.Εχρειάσθησαν δοκιμασίαια αιώνων δια να συνηδητοποιήσουν την αλήθεια ότι
ουχί διά της κυριαρχίας του ενός επί των άλλων,αλλά διά της ισοτίμου συνεργασίας
και της ενεργού αλληλεγγύης είναι δυνατόν να ασφαλιστεί η επιβίωσις και η ευημερία
της Ευρώπης»
[Κωνσταντίνος Καραμανλής]

Ερμηνεία του κειμένου
Την περίοδο κατά την οποία ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ανέλαβε για πρώτη φορά την
Ηγεσία της χώρας ( 1955-1963) ,αναζητήθηκε μακροπροθέσμιος προσανατολισμός για
Την ελληνική οικονομία και κοινωνία,μέσω της σύνδεσης της Ελλάδος με την ΕΟΚ.
`Ετσι στις 9 Ιουλίου 1961,στην Αθήνα,υπογράφηκε η συμφωνία σύνδεσης της Ελλάδος με την ΕΟΚ,η οποία πρόβλεπε τη μελλοντική πλήρη ένταξη της χώρας στην Κοινότητα.
`Ηταν η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της πορείας της Ελλάδος προς την Ενωμένη Ευρώπη,που είχε ξεκινήσει στις 8 Ιουνίου 1959,όταν υποβλήθηκε η ελληνική αίτηση.
Στο συγκεκριμένο απόσπασμα,ο πρωθυπουργός Καραμανλής,στην ομιλία του προς
Τους αντιπροσώπους των έξι κρατών-μελών της ΕΟΚ,αμέσως μετά την υπογραφή της
Συμφωνίας Σύνδεσης,εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της
Ευρωπαικής ενοποίησης.
Συγκεκριμένα,επισημαίνει ότι η Σύνδεση της Ελλάδος με την ΕΟΚ θα συντελούσε στην
Οργανική ενσωμάτωση της Ελλάδος στο δυτικοευρωπαικό οικονομικό και πολιτικό
Σύστημα,θα σταθεροποιούσε τη δημοκρατία,θα ενίσχυε την οικονομική της ανάπτυξη και θα την ισχυροποιούσε σε διεθνές πεδίο.
Ακόμα,εκτιμά ότι η νέα μορφή συνεργασίας θα επιτύχει,διότι είναι φορέας μιας νέας
Πολιτικής φιλοσοφίας,σύμφωνα με την οποία η επιβίωση και επομένως η οικονομική και
Κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης είναι δυνατό να επιτευχθεί.

Νεκτάριος Κατσιλιώτης

Ιστορικός - Εκδότης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.