Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή

Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή
[inline:tts.jpg]
λλ’ ἐπεί τῶν πολεμίων ὁ στόλος τῇ Ἀττικῇ κατά τό Φαληρικόν προσφερόμενος τούς πέριξ ἀπέκρυψεν αἰγιαλούς, πάλιν ἐπάπταινον οἱ Πελοποννήσιοι πρός τόν Ἰσθμόν. Ἔνθα δή ὁ Θεμιστοκλῆς ἐβουλεύετο και συνετίθει τήν περί τόν Σίκιννον πραγματείαν. Ἦν δέ τῷ μέν γένει Πέρσης ὁ Σίκιννος, αἰχμάλωτος, εὔνους δέ τῷ Θεμιστοκλεῖ καί τῶν τέκνων αὐτοῦ παιδαγωγός. Τοῦτον ἐκπέμπει πρός τόν Ξέρξην κρύφα, κελεύσας λέγειν ὅτι Θεμιστοκλῆς ὁ τῶν Ἀθηναίων στρατηγός αἱρούμενος τά βασιλέως ἐξαγγέλλει πρῶτος αὐτῷ τούς Ἕλληνας ἀποδιδράσκοντας, καί διακελεύεται ἐν ᾧ ταράττονται τῶν πεζῶν χωρίς ὄντες ἐπιθέσθαι καί διαφθεῖραι τήν ναυτικήν δύναμιν. Ταῦτα δ’ ὅ Ξέρξης ὡς ἀπ’ εὐνοίας λελεγμένα δεξάμενος, ἥσθη καί εὐθύς ἐξέφερε πρός τούς ἡγεμόνας τῶν νεῶν διακοσίαις ναυσίν ἀναχθέντας ἤδη διαζῶσαι τάς νήσους, ὅπως ἐκφύγοι μηδείς τῶν πολεμίων.
Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Θεμιστοκλῆς 12.2-6 (διασκευή)
Ο Πλούταρχος (περ. 50-120 μ.Χ.) γεννήθηκε στη Χαιρώνεια της Βοιωτίας. Στο έργο του Βίοι Παράλληλοι παρουσιάζει συγκριτικά τις βιογραφίες Ελλήνων και Ρωμαίων πολιτικών -κυρίως- ανδρών. Μεταξύ αυτών είναι και ο Θεμιστοκλής, που παρουσιάζεται παράλληλα με τον Φούριο Κάμιλλο. Στο απόσπασμα που θα μελετήσετε περιγράφεται το γνωστό τέχνασμα του Θεμιστοκλή, πριν από τη ναυμαχία στη Σαλαμίνα, που στόχο είχε να αναγκαστούν οι Έλληνες να ναυμαχήσουν εκεί και να μην υποχωρήσουν στον Ισθμό της Κορίνθου

Νεκτάριος Κατσιλιώτης

Ιστορικός - Εκδότης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.