Κατηγορία: Εθνική Δράση

0

Η άμυνα της Θεσσαλονίκης

Η άμυνα της Θεσσαλονίκης Γεώργιος Καρδαράς Η πόλη βρέθηκε επανειλλημένα στον δρόμο Των βαρβάρων που επέδραμαν στη ρωμαική Ελλάδα Χωρίς όμως ποτέ να κατακτηθεί από αυτούς.

0

Η φύση του πανσλαβισμού

Η φύση του πανσλαβισμού Αθανάσιος Κορμαλής Ο Πανσλαβισμός εξελίχθηκε σε ένα ιδεολογικό πρόσχημα και Μία ηθική δικαιολογία της βασικής επεκτατικής πολιτικής,η οποία τον 19ο αιώνα ,παίρνει σάρκα και οστά με την επέκταση των Ρωσικών...

0

Οι σκοτεινές πτυχές μιας μακρόχρονης κατοχής

Οι σκοτεινές πτυχές μιας μακρόχρονης κατοχής Κωνσταντίνος Μαντάς Η ρωμαική κατάκτηση άφησε βαθύτατα ίχνη στην αρχαία Ελλάδα. Εκτός από επιβλητικά κτίσματα ,η ρωμαική κληρονομιά ανιχνεύεται σε Αρκετές ελληνικές λέξεις  ενώ επηρέασε σημαντικά και την...

0

Η επίδραση του πανσλαβισμού στα Βαλκάνια

Η επίδραση του πανσλαβισμού στα Βαλκάνια Αθανάσιος Κόρμαλης Ο Πανσλαβισμός ως θεωρία που επηρέασε ισχυρότατα Την πολιτική κατάσταση στα Βαλκάνια ,είναι μυστικά να είχε Επιπτώσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη.Ο ρόλος της Βουλγαρίας Στα...

0

Το τέλος της Ρωμαιοκρατίας στην Ελλάδα

Το τέλος της ρωμαιοκρατίας στην Ελλάδα Γεώργιος Καρδάρας Οι βαρβαρικές επιδρομές του 30υ και 4ου αιώνα στον ελληνικό χώρο Συνέβαλαν στην παρακμή του αστικού βίου αρκετών πόλεων,οι Οποίες μέχρι τους ρωμαικούς αυτοκρατορικούς χρόνους παρουσίασαν...

0

Η άνθηση του Αγχιάλου

Η άνθηση του Αγχιάλου Αθανάσιος Κορμαλής Η Αγχίαλος προόδευε αλματωδώς Το εμπόριο και η ναυτιλία σε συνδυασμό Με τις συντεχνίες στήριζαν τον πλούτο τους Τα κοινωνικά ιδρύματα και τα εκπαιδευτήρια.

0

Η οικονομική ευημερία του Αγχιάλου

Η οικονομική ευημερία της Αγχιάλου Αθανάσιος Κορμαλής Η οικονομική ευμάρεια είχε ως συνέπεια την ενίσχυση των Παραμείναντων στην Αγχίαλο και τη βαθμιαία ανασυγκρότηση Του κοινοτικού της βίου,της αμπελουργίας ,της αλατοπαραγωγής του Εμπορίου και του...

0

Το κίνημα του Αριστόνικου

Το κίνημα του Αριστόνικου Χρήστος Μπαλόγλου Η επικράτηση των Ρωμαίων στις ελληνικές χώρες εκατέρωθεν Του Αιγαίου κατά τον 2ο αιώνα πχ επισφραγίστηκε με την Καταστολή μιας αινιγματικής επανάστασης.Του κινήματος του Αριστόνικου που εκδηλώθηκε στα...

0

Η Βόρεια Θράκη στην εθνεγερσία

Η Βόρεια Θράκη στην Εθνεγερσία Αθανάσιος Κορμαλής Η συμμετοχή του β΄’ορειου θρακικού Ελληνισμού Στον αγώνα της Εθνεγερσίας ήταν ευρύτερη Η Αγχίαλος συμβάλλοντος σημαντικά,υπέστη Πολλά δεινά.Ο μητροπολίτης Αγχιάλου Ευγένιος Καραβιάς απαγχονίστηκε στην Κωνσταντινούπολη.

0

`Ελληνες ζωγράφοι στην Αλβανία

Ελληνες ζωγραφοί του Αλβανικού `Επους Ελένη Μάργαρη «Στη τέχνη μου με απασχόλησαν πολλά. Οι εικόνες όμως του μετώπου και της υπεράνθρωπης προσπάθειας Μας στον συντριπτικό άνισο αγώνα,έρχονται και ξαναέρχονται Στη ζωγραφική σαν ανεξάρτητο χρέος...