Κατηγορία: Ελληνικό Τότε

0

Η κίνηση για την ανεξαρτησία του Πόντου

Η κίνηση για την ανεξαρτησία του Πόντου.  Από το θέρος ακόμη του 1918 διάφορες οργανώσεις των Ελλήνων του Πόντου, τόσο στον Πόντο όσο και στο εξωτερικό, προωθούσαν το αίτημα για την ίδρυση ανεξάρτητου ποντιακού...

0

Η συνθήκη του Νειγύ

Η Συνθήκη του Νεϊγύ  επιβεβαίωσε την ελληνική κυριαρχία επί των εδαφών μεταξύ του Έβρου και του Νέστου έως τα τουρκοβουλγαρικά σύνορα, αλλά η περιοχή τέθηκε προσωρινά υπό συλλογική συμμαχική κυριαρχία, ώσπου να συναφθεί και...

0

Το μίσος για τον Βενιζέλο

Το μίσος για το Βενιζέλο Μάρκ Μαζάουερ Οι κάτοικοι της Πελοπόννησου και της Αττικής Τον αρρενωπό και ασπρομούσι Κρητικό Τον αντιμετώπιζαν όχι λιγότερο από Τον Σατανά .Θεωρούνταν ο πολέμιος Της μοναρχίας στη διάρκεια του...

0

Κλασσική εποχή στην αρχαιότητα

Κλασσική εποχή Την περίοδο από το τέλος των περσικών πολέμων έως και το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου οι ιστορικοί ονομάζουν κλασική. Ο χαρακτηρισμός αυτός αναγνωρίζει στην εποχή την υπεροχή των συντελεστών της και των...

0

Ελλάδα και εκστρατεία των Δαρδανελλίων

Ελλάδα και εκστρατεία των Δαρδανελλίων Η ουδετερότητα της Ελλάδας έγινε ακόμη πιο επικίνδυνη για τη χώρα, όταν τον Φεβρουάριο του 1915 η αγγλική κυβέρνηση, εν όψει της επιχείρησης κατά των Στενών που προετοίμαζε, πρότεινε...

0

Η προέλευση της πόλης κράτους

Η σημασία του θεσμού της πόλης-κράτους . Η επιβίωση και η εξέλιξη κάθε πόλης-κράτους ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τις τρεις βασικές επιδιώξεις των πολιτών της. Οι επιδιώξεις αυτές, αν και ήταν τροχοπέδη για την...

0

Επιστολή του Μιχαήλ `Β στο Φράγκο ηγεμόνα

πιστολή του Μιχαήλ Β’ στον ηγεμόνα των Φράγκων (…) Βρήκαμε τους Χριστιανούς χωρισμένους σε δύο στρατόπεδα. Μεγάλος αριθμός ακολουθούσε τον τύραννο (δηλαδή τον σφετεριστή της νόμιμης αυτοκρατορικής εξουσίας) (Θωμά τον Σλάβο) και γι’ αυτό...

0

Το προφίλ της πόλης-Κράτους

Κυρίαρχο στοιχείο της πόλης-κράτους είναι το πολίτευμα Εάν λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, φανερό είναι ότι πρέπει κυρίως να αποκαλούμε την πόλη αμετάβλητη, όταν το πολίτευμά της μένει το ίδιο. Είναι δυνατό να ονομαστεί...

0

Οι μήνες της ευφορίας

Οι μήνες της ευφορίας (1940) Μάρκ Μαζάουερ Οι προηγούμενοι μήνες πρίν την εισβολή των Γερμανών Ήταν μία περίοδος μεγάλης ευφορίας για την Ελλλάδα. `Ολο αυτό το χειμώνα ο Μουσολίνι προσπάθησε και απέτυχε να εισβάλει...

0

Μέτρα της εικονομαχίας

Μέτρα της εικονομαχίας Τα μέτρα που έλαβε η κεντρική εξουσία για την αντιμετώπιση του προβλήματος, κατά τις αρχές του 8ου αιώνα, δικαιολογούνται από την κρισιμότητα των περιστάσεων που αντιμετώπιζε η αυτοκρατορία την περίοδο αυτή:...