Κατηγορία: Προλεταριακός Εθνικισμός

0

Ο ικανός Βενιζέλος

Ο Ικανός Βενιζέλος Ο Κρητικός πολιτικός έκανε τους Βαλκανικούς πολέμους Για να απελευθερώσει τα αδέλφια μας της Β.Ελλάδας και του Αιγαίου Από τον Τύρκικο και Βουλγαρικό ζυγό `Ετσι όλοι είμαστε όλοι ελεύθεροι και συνεισφέρουν...

0

Η γυμνή αλήθεια

Η γυμνή αλήθεια `Ολοι μας είμαστε προλετάροι και εργαζόμενοι Οι πιο πολλοί δεν έχουμε καν σπίτι ,μα ζούσε στο ενοίκιο Καθήκον όλων είναι να αγωνιστούν ,να ξεφύγουν από την μιζέρια Και να αμβλύνουν την...