Μεταξύ μοναρχίας και δημοκρατίας

Μεταξύ μοναρχίας και δημοκρατίας
Ιωσήφ Πέκιο
[inline:lk.jpg]
(Κατά την διαμονή του εις Αθήνας εγνώσθη η άλωσις του Ναυαρίνου υπό του εχθρού.
Η κυβέρνησις τότε απεφάσισε να στραφή εις την Ευρώπην.Καί εζήτησε προς τον σκοπόν
Αυτό από τάς επαρχίας την συγκατάθεσιν των όπως ζητήση την μεσίτευσιν της Ευρώπης
Το πρόσωπο του ηγεμόνος ο οποίος θα εκυβέρνα την ανεξάρτητον πλέον Ελλάδα)
( Α.Μωραίτης)

“Η αίτησις της κυβερνήσεως έφθασε εις τας Αθήνας μαζί με την είδησιν της πτώσεως του Ναυαρίνου.Μερικοί από τους προκρίτους μου ανεκοίνωσαν το έγγραφον της κυβερνήσεως
Και εζήτησαν τήν γνώμην μου.Εγώ τους είπα ειλικρινώς οτι η πενία της Ελλάδος,η θαλάσσια και
Η εμπορική της θέσις απήτουν μιάν οικονομικήν και δημοκρατικήν κυβέρνησιν.Εις Ευρωπαίος
Πρίγκιψ κοστίζει πολύ περισσότερον από έναν πασσάν με τρείς ουρές,τα εισοδήματα μιάς δεκαετίας της Ελλάδος δεν θα ήρκουν δια να γίνη η εγκατάστασις και η επίπλωσις διά μιάν
Ευρωπαικήν Αυλήν.Αλλ’επειδή αι διαφωνίαι και η απρονοησίαν είχον επί τοσούτον μείωση τας
Ελπίδας αποκτήσεως μιάς κυβερνήσεως αρμόζοντος εις την φύσιν της χώρας,εν εσχάτη ανάγκη
Οι `Ελληνες ηδύναντο να δοκιμάσουν αν η φιλοδοξία καί το συμφέρον ευρωπαικής τινός Δυνάμεως θα εκινούντο υπέρ αυτών.Διά την ελευθερίαν το παν επιτρέπεται”

Νεκτάριος Κατσιλιώτης

Ιστορικός - Εκδότης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *