Η σημασία της επανάστασης του 1821

Η σημασία της επανάστασης του 1821
Παναγιώτης Κανελλόπουλος
[inline:ep.jpg]
Μέχρι του 1821,η Ιστορία της Ευρώπης,παρά τας γενναίας απόπειρες οι οποίες
Είχαν σημειωθεί στην Ιταλία και αλλού,φαινόταν υποκύπτουσα στα αναχρονιστικά
Συνθήματα της φεουδαλικής Ιερής Συμμαχίας.
Εάν δεν απεφάσιζαν οι `Ελληνες να τολμήσουν ό,τι ετόλμησαν στην Αγίαν Λαύρα και,
Παράλληλα ή εν συνεχεία,καθ’όλη την υπόδουλη χώρα,είναι ζήτημα εάν ο 19ος αιών θα
Χαρακτηριζόταν σήμερα ως αιών των εθνοτήτων,δηλαδή της αποκατάστασης των εθνικών κρατών.
Οι `Ελληνες δεν απετίναξαν μόνο τον ζυγό υπό τον οποίο οι ίδιοι ετέλουν,αλλά
Κατήργησαν εμμέσως την έννοιαν παντός ζυγού εις την Ευρώπη ολόκληρη,
Δημιουργήσαντες τας ηθικάς και πολιτικές προυποθέσεις δια την εκδήλωση των
Διάφορων εξεγέρσεων οι οποίες,είτε επιτυχούσαι,ως εν Ιταλία,είτε επανειλημμένως
Και τραγικώς κατασταλείσαι,ως εν Πολωνία,έδωσαν εις τον 19ο αιώνα το χρώμα και
Το μέγα ιστορικό του νόημα.

Η σημασία της επανάστασης του 1821

Η σημασία της επανάστασης του 1821
Δ.Λάππας

[inline:kl.jpg]
«Μέχρι του 1821,η ιστορία της Ευρώπης,παρά τας γενναίας απόπειρας αι οποίαια είχαν σημειωθεί εις την Ιταλίαν και αλλαχού,εφαίνετο υποκύπτουσα εις τα αναχρονιστικά συνθήματα.
Εάν δεν απεφάσιζαν οι `Ελληνες να τολμήσουν,ότι ετόλμησαν εις την Αγίαν Λαύραν και,παραλλήλως ή εν συνεχεία,καθ’ολην την υπόδουλον χώρα,είναι ζήτημα εάν ο 19ος αιώνας θα εχαρακτηρίζετο σήμερον ως αιών των εθνοτήτων,δηλαδή της αποκατάστασης των εθνικών κρατών.
Οι `Ελληνες δεν απετίναξαν μόνον τον ζυγόν υπό τον οποίον οι ίδιοι ετέλουν,αλλά κατήργησαν εμμέσως την έννοιαν παντός ζυγού εις την Ευρώπη ολόκληρον,δημιουρ
Γήσαντες τας ηθικάς και πολιτικάς προυποθέσεις δια την εκδήλωσιν των διάφορων εθνικών εξεγέρσεων,αι οποίαι,είτε επιτυχούσαι,ως εν Ιταλία,είτε επανειλημμένος και τραγικώς κατασταλείσαι,όπως εν Πολωνία,έδωσαν εις τον 19ον αιώνα το χρώμα και το μέγα ιστορικόν του νόημα»
[Παναγιώτης Κανελλόπουλος]

Ερμηνεία

Η Ευρωπαική πραγματικότητα μέχρι το 1821 επιβεβαιώνει την άποψη αυτή.`Όλα τα
Επαναστατικά κινήματα που είχαν εκδηλώθει μέχρι τότε αντιμετωπίστηκαν με δραστικά μέσα από την Ιερή Συμμαχία και δεν είχαν επιτύχει τους στόχους τους.
Ο Κανελλόπουλος τονίζει την παρουσία της Ελληνικής επανάστασης για τα διεθνή δεδομένα της εποχής.Χρησιμοποιεί,σχεδόν με συμβολικό τρόπο,την αναφορά «εις την
Αγίαν Λαύραν» και καταλήγει διατυπώνοντας την άποψη ότι χάρη στην Ελληνική επανάσταση η Ευρώπη προχώρησε στη φάση της αποκατάστασης των εθνικών κρατών.
Κατά τον ισχυρισμό του συγγραφέα,η Ελληνική επανάσταση δημιούργησε το κατάλληλο ηθικό και πολιτικό υπόβαθρο για τη γενίκευση εθνικών διεκδικήσεων στον ευρωπαικό χώρο,διαδραματίζοντας έτσι πανευρωπαικό ιστορικό ρόλο

Νεκτάριος Κατσιλιώτης

Ιστορικός - Εκδότης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.