Η τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη

Η τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη
Νικόλαος Γλυκύς
[inline:tt.jpg]
Θεσσαλονίκη ή το πρότερον Θέρμη και παρά των Γάλλων Salonique ,πόλις πρωτεύουσα της
Μακεδονίας απ’αυτής κόλπον λεγότερον,και κοινότερον κόλπος Θεσσαλονίκης,με ευρυχορώτατον και ασφαλή λιμένα.
Η παλαιά αυτή πόλις είναιο όλη περιτειχισμένη,και εμπερικλείει περι τους 6.000 χριστιανοί,
Πολύ πλήθος Εβραίων και οι λοιποί Τούρκοι.Διά την θέσιν της η Θεσσαλονίκη ημπορεί να
Ονομασθή μεσαποθήκη του εμπορίου της Ευρωπαικής Μεσηβρινής Τουρκίας,καθώς η Σμύρνη
Της Μικράς Ασίας,από την οποία απέχει 324 μίλια ιταλικά διά θαλάσσης,και παρομοίως έχει
Παρεπιδήμους Ευρωπαίους εμπόρους από όλα τα γένη με τους ομογενείς αυτών προξένους.
Τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης είναι ευφορώτατα εις καπνόχορτον,μετάξι,βαμβάκι,σιτάρια,
Κηριά,έτι δε εις μαλλιά πολλά,λαγωτόμαρα,και στερροστάκτην.Εις τα Σιδηρόκαψα,χωρίον πλησίον του `Αθωνος,είναι μεταλλείον αργύρου,και ο κόλπον της έχει παντοειδή νόστιμα οψάρια
Και οστρακοδέρματα.Οι δε κήποι όλα τα προς τροφήν νοστιμότατα.
Τέχναι επισημότεραι της Θεσσαλονίκης είναι το ύφασμα μεταξοβαμβακερών πανιών δι’υποκάμισα,και κωνοπεώτας,ταπήτων μεγάλων δι’υποστρώματα,ρούχων ποταπών δια το
Στρατιωτικών,και ταινιών πλατειών δια κεφαλοδέσμια των Τούρκων με χρυσές σειράς,και
Λεντίων δια λουτρά.Οι βυρσοδέψαι της είναι πολλοί,και επιτηδεύονται άριστα δια τα λώκια,ήτοι
Ερυθροβαθή σαχτιάνια,από τα οποία πολλά διαδίδονται εις την λοιπήν Τουρκία,και έχουν την
Καλητέραν υπόληψιν.
Της Θεσσαλονίκης το εμπόριο με την Ευρώπην ήτο εις τας χείρας των Ευρωπαίων έως το 1785,αλλ’έκτοτε,και μετά την Γαλλική δημέγερσιν,πολλοί `Ελληνες επιχειρήσαντες ευδοκίμησαν,
Και υπολαμβάνω οτι εις το εξής δύσκολον είναι να επαναλάβουν οι ξένοι την πρώτη των υπεροχή.

Η τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη

[inline:thessaloniki.jpg]
Τουρκοκρατία

Η σκλαβωμένη Θεσσαλονίκη επίκεντρο των Βαλκανίων
Σόλων Γρηγοριάδης

Η σημασία της Θεσσαλονίκης ήταν κυρίως οικονομική.Αποτελούσε το μεγαλύτερο βιομηχανικό,εμπορικό και συγκοινωνιακό κέντρο της Βαλκανικής,την οικονομική της
Πρωτεύουσα και τον κύριο πνεύμονα της.Το λιμάνι της,όπου κατέληγαν τρείς σιδηροδρομικές αρτηρίες,ήταν το μεγαλύτερο της Ανατολικής Μεσογείου.
Στα χρόνια της οθωμανικής αυτοκρατορίας,η Θεσσαλονίκη ήταν η συμπρωτεύουσα,με την Κωνσταντινούπολη,το δεύτερο σε σημασία κέντρο της επικράτειας,που αυτή μάλιστα την εποχή είχε αυξηθεί η οικονομική ακτινοβολία του.Γιατί η Τουρκία είχε μπεί πια,από τα τέλη του 19ου αιώνα,σε φάση κάποιας ανάπτυξης.Τα ξένα κεφάλαια,μαζί μ’ένα εγχώριο καπιταλιστικό πυρήνα που άρχισε να διαφαίνεται,επέφεραν κάποια πρωτόγονη ανάταση της φεουδαρχικής παρηκμασμένης αυτοκρατορίας.Οι συγκοινωνίες
Αναπτύσσονταν,βιομηχανίες και τράπεζες ιδρύονταν και η τουρκική αγορά διευρυνόταν ραγδαία.Η αντανάκλαση όλων αυτών των δραστηριοτήτων ήταν άμεση και έντονη στην
Πόλη της Θεσσαλονίκης.

Νεκτάριος Κατσιλιώτης

Ιστορικός - Εκδότης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *