Ημερήσιο αρχείο: 6 Οκτωβρίου, 2021

0

Καίριο ερώτημα

Καίριο ερώτημα Γιώργος Καραμπελιάς Το ερώτημα που τίθεται είναι,θα μπορέσει άραγε η αντίθεση Που εκδηλώνεται με το ζήτημα των ταυτοτήτων Να μετατραπεί σε ένα ζήτημα ταυτότητας συνολικά. Και να Αρδεύσει ένα ευρύτερο ιδεολογικό και...

0

Οι αιχμάλωτοι χριστιανικοί πληθυσμοί

Οι ευάλωτοι χριστιανικοί πληθυσμοί Νεοκλής Σαρρής Είναι πάντως βέβαιο ότι την ειδική προστασία Του πληθυσμού που δεινοπαθούσε καθιστούσε Επιτακτική την ανάγκη ότι αυτός εστερείτο Δικής του πολιτικής οργάνωσης ενώ η συμμετοχή του στις κρατικές...

0

Θάρρος αδέλφια

Καίριο ερώτημα Γιώργος Καραμπελιάς Το ερώτημα που τίθεται είναι,θα μπορέσει άραγε η αντίθεση Που εκδηλώνεται με το ζήτημα των ταυτοτήτων Να μετατραπεί σε ένα ζήτημα ταυτότητας συνολικά. Και να Αρδεύσει ένα ευρύτερο ιδεολογικό και...

0

Ιατρομανία

Ιατρομανία Δεν είπαμε να αποφεύγουμε τον ιατρό, Μα όχι και να μας γίνει βίωμα ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΑΠΛΈς ΠΑΘΉΣΕΙς ΞΕΠΕΡΝΆΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΆΡΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΈς `Ολη αυτή η ιατρομανία συνοδεύεται από δεισιδαιμονία Και υποτίθεται...