Ημερήσιο αρχείο: 6 Ιουνίου, 2022

0

Ο αληθινός Στεργιάδης

Ο αληθινός Στεργιάδης Νεοκλής Σαρρής Ο ύπατος Αρμοστής πίστευε ότι έπρεπε Να φύγουμε το ταχύτερο από την Σμύρνη Και την Μ.Ασία.Μόνο που επειδή ήλθαμε ως κράτος Πρέπει να φύγουμε μέσω του κράτους.Πάντως πρέπει Να...

0

Το αλυτρωτικό κίνημα των Ελλήνων

Το αλυτρωτικό κίνημα των Ελλήνων Νεοκλής Σαρρής Η Ελλάδα όταν ιδρύθηκε ως κράτος ,δεν Κάλυπτε παρά ένα μικρό τμήμα της νέας Ελληνικής κοινωνίας . Το πόσο έντεχνο ήταν το κρατικό αυτό μόρφωμα Φαίνεται και...

0

`Ανιση εγκατάλειψη

`Ανιση αξιολόγηση Είσαι στο τελευταίο έτος του διδακτορικού Θέλεις το μεγάλο βαθμό για να κάνεις καριέρα Και η επιτροπή των καθηγητών σε κόβει ως  συντηρητικό ρατσιστή Το έγκλημα σου είναι ότι ότι τους έβαλες...

0

Σοβαρό ζήτημα

Σοβαρό ζήτημα Η Θεσσαλονίκη  αργοπεθαίνει Πέρα από το πανεπιστήμιο και τον αθλητισμό δεν έχει τίποτε Λείπουν η γκάμα στα ρούχα,τα φάρμακα,τα τρόφιμα,τα βιβλία `Όλα κινούνται μέσα από την Αθήνα Το μοντέλο αυτό κινεί γερές...