Ημερήσιο αρχείο: 15 Αυγούστου, 2022

0

Η εμπορική ναυτιλία

. Η εμπορική ναυτιλία Στη διάρκεια του 18ου αιώνα, παρατηρήθηκε σημαντική ναυτιλιακή και εμπορική δραστηριότητα σε πολλές παραλιακές περιοχές του ελληνικού χώρου και σε νησιά. Η δραστηριότητα αυτή ευνοήθηκε από διάφορες συγκυρίες, και ιδιαίτερα...

0

Η Πανελλήνια Ιδέα

Η πανελλήνια ιδέα . Τα συμπτώματα της παρακμής και της κακοδαιμονίας που κατέτρυχαν τον ελληνικό κόσμο απασχόλησαν κάποιους πνευματικούς ανθρώπους, οραματιστές ενός πανελλήνιου συνασπισμού. Η πανελλήνια ιδέα ήταν μια νέα πολιτική έκφραση που διατυπώθηκε...

0

Παράνομες κατασχέσεις

Παράνομες κατασχέσεις Κατά καιρούς τα αριστερά κόμματα Έκαναν κατασχέσεις σε ευπρεπείς πλούσιους Η κατηγορία είναι ότι ήταν εχθροί του λαού Τα παιδιά τους κάνουν αγωγές για να πάρουν τα κεκτημένα τους Ελπίζουμε να πετύχουν...

0

Η λογοκρισία

Η λογοκρισία Τα social media υποφέρουν Αδυνατούν να σώσουν την τιμή του ελληνισμού Το πρόβλημα δεν είναι οι πολιτικοί Θέλουν να έχουν κρυφούς συμβούλους Το ζήτημα είναι οι θετοί κηδεμόνες Που έχουν την τύχη...