Ημερήσιο αρχείο: 12 Σεπτεμβρίου, 2022

0

Η πολιτική των Κομνηνών στη Βαλκανική χερσόνησο

Η πολιτική των Κομνηνών στη Βαλκανική Χερσόνησο Στα Βαλκάνια ο Αλέξιος Α’ Κομνηνός αντιμετώπισε με επιτυχία τις επιδρομές των Πατζινακών και των Κομάνων, δύο λαών τουρκικής καταγωγής. Από την εποχή του Ιωάννη Β’ Κομνηνού...

0

Η γεωργία στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα

Η γεωργία στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα «Πληροφορίας ακριβείς και θετικός περί της καταστάσεως της ημετέρας γεωργίας δεν έχομεν, καθ’ όσον ελλείπουσιν ημίν τα στοιχεία εφ’ ων στηριζόμενοι δυνάμεθα να προσδιορίσωμεν την έκτασιν...

0

Η αφύπνιση του κλήρου

Η αφύπνιση του κλήρου Οι ιερείς το τονίζουν ότι οι νέοι πρέπει να μάθουν θρησκευτικά `Ετσι θα αποκτήσουν ήθος και κανόνες Θα μάθουν να αγωνίζονται για το δίκαιο τους Θα καταλάβουν ότι η Ανάσταση...

0

Η βία στους νέους

Η βία στους νέους Είναι έφηβοι ,θέλουν να χαρούν τη ζωή Βέπουν την λιτότητα και οργίζονται Στην αρχή τα βάζουν με τους πλούσιους συμμαθητές τους `Όταν μεγαλώνουν και μένουν στο περιθώριο Τότε καταλαβαίνουν ότι...