Ημερήσιο αρχείο: 1 Νοεμβρίου, 2022

0

Το πρόβλημα των ελληνογερμανικών σχέσεων

Το πρόβλημα των Ελληνογερμανικών σχέσεων Ναι η Γερμανία φέρνει κοινωνική τάξη και πειθαρχία Κάποιες φορές διώχνει και τον κομμουνισμό Αλλά φέρνει τρομερή πείνα για να επιβάλει τα δημοσιονομικά Και θέλει την διπλωματία μας εξαρτημένη...

0

Η ατυχία του Γένους

Η ατυχία του Γένους Πλήν ελαχίστων εξαιρέσεων έχει δειλούς πολιτικούς `Εδωσαν την εξουσία στους εμιγκρέ Αυτοί αρνούνται να γίνει ντόπια παραγωγή Και θα πέσει πείνα και λειψανδρία αγαθών Μέχρι να γίνει η εξάρτηση από...

0

Η αντοχή της διεθνούς δικαίου

Η  αντοχή του διεθνούς δικαίου Τελικά νίκησε ο Ελληνισμός Οι Βορειοηπειρώτες πήραν κάποια δικαιώματα Και έκαναν λαμπρή παρέλαση στα χωριά για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου `Όλα αυτά τα κατάφεραν γιατί επικαλέστηκαν το διεθνές...