Ημερήσιο αρχείο: 31 Μαρτίου, 2023

0

Το ξύπνημα του `Ελληνα

Το ξύπνημα του `Ελληνα Θα γίνει όταν πεί το όχι στους δικούς του Για δύο πράγματα .Το Οθωμανικό σχολείο και τον πάτρωνα Τότε θα πούμε ότι τα φρικιά έγιναν άνθρωποι Και ότι είναι πολίτες...

0

Το μυστικό στα Κατεχόμενα

Το μυστικό στα κατεχόμενα Οι Τούρκοι δεν υποχωρούν Θέλουν τα κατεχόμενα δικό τους κράτος Γι’αυτό και κάνουν ευρωπαικές επενδύσεις Η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει Να εξηγήσει σε Αγγλία και ΗΠΑ Ότι θέλει στρατιωτική φιλία...

0

Η απελευθέρωση της Κ.Μακεδονίας

Η απελευθέρωση της Κ.Μακεδονίας Μαριάνα Ελπίδα Λιάσκου Στο μεταξύ είχε απελευθερωθεί ήδη η Χαλκιδική Από ένοπλα σώματα που αποβιβάστηκαν Και εξουδετέρωσαν τις φρουρές . Στις 24 Οκτωβρίου είχαν ελευθερώσει Τη Νιγρίτα και στις 27...

0

Προσωρινή Βουλγαρική Παρουσία στη Θεσσαλονίκη

Προσωρινή Βουλγαρική παρουσία στη Θεσσαλονίκη Μαριάννα Ελπίδα Λιάσκου Την ίδια ημέρα (28/10) βουλγαρική αντιπροσωπεία Πίεσε τον Οθωμανό Αρχιστράτηγο να υπογράψει Μαζί τους δεύτερο πρωτόκολλο ,που ουσιαστικά Θα έθετε τις προυποθέσεις για συγκυριαρχία Η Θεσσαλονίκη...