Ημερήσιο αρχείο: 1 Σεπτεμβρίου, 2023

0

Το διέξοδο

Το διέξοδο Οι νέοι δεν θα παίρνουν ψυχοφάρμακα Θα είναι λεπτοί για να χαίρονται και φαί Φυσικά η κατάθλιψη τους έχει νομικά πλαίσια Οι νέοι ζητάνε κοινωνικό χώρο Επίσης θέλουν ένα ψυχωμένο δικηγόρο Για...

0

Τα φυλλάδια της εποχής

Τα φυλλάδια της κατοχής Ο πολύγραφος είχε ρέντα Τα ανατρεπτικά κείμενα έβγαιναν και μοιράζονταν νύχτα στους δρόμους `Αλλα γίνονται αφίσες και κολλιόντουσαν στους τοίχους Τα αιτήματα ; Ελευθερία και δημοκρατία.

0

`Ασχημα νέα

Ασχημα νέα Η άνοδος της άκρας δεξιάς ,ειδικά της κοινωνικής Έφερε τα πάνω-κάτω για την Ελλάδα Η Γαλλία έχει τους `Ελληνες στη ψυχαγωγία Και δεν τους επιτρέπει να βγάζει λεφτά από τις δουλειές Νεκτάριος...

0

Η επιδίωξη της Τουρκίας

Η επιδίωξη της Τουρκίας Θέλει αναγνώριση των κατεχομένων Το προσπάθησε με την Ρωσία Αλλά δεν πέτυχε Οι άλλες Μ.Δυνάμεις κρατάνεφιλελληνική στάση Θα κρατήσουν Την Κύπρο στη σημερινή κατάσταση Μέχρι κάποια από τις 2 χώρες...