Ημερήσιο αρχείο: 22 Νοεμβρίου, 2023

0

Το μεγάλο μυστικό

Το μεγάλο μυστικό Η Ελλάδα δεν έχει απλώς χρέη Αλλά έχει πέσει σε φαύλο κύκλο Οι μειονότητες καταναλώνουν Αλλά έχουν ασυλία από την Ελλάδα Και οι `Ελληνες δεν έχουν χρηματική δύναμη Να πληρώσουν γρήγορα...

0

Ο νέος ρατσισμός

Ο νέος ρατσισμός Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να χάνονται ταλέντα Επειδή δεν έχουν την εύνοια του τοπικού άρχοντα Σε μία εποχή όπου το σύνταγμα δεν επαρκεί Ας ενισχυθεί με κοινωνικό μνημόνιο Όπου ο εργαζόμενος...

0

Μεγάλες ευθύνες

Μεγάλες ευθύνες Κάποια πνευματικά κυκλώματα του οφφιούχου Μιλάνε ότι η τεχνολογία είναι προπατορικά ατύχημα Και το χρήμα εργαλείο του Σατανά `Όλα κόλπα για να έχουν μονοπώλιο του άρχοντα Φυσικά και τα δύο μέσα είναι...

0

Η εξουσία του ΕΛΑΣ

Η εξουσία του ΕΛΑΣ Γ.Παπανδρέου Εις την ύπαιθρο ανταρτικά σώματα του ΕΛΑΣ Κατήργουν τις τοπικές αρχές και εγκαθιστούν Σοβιέτ ,ενώ αφόπλιζαν συστηματικά τα άλλα Εθνικά Σώματα για να διατηρήσουν τη μονοπώληση Της υλικής ενόπλου...