Ημερήσιο αρχείο: 4 Φεβρουαρίου, 2024

0

Συμφωνία

Συμφωνία Οι Μ.Δυνάμεις πίεσαν και τα κατάφεραν Οι `Ελληνες έπνιξαν τα εθνικά τους εγώ Και έκαναν συμφωνία φυσικού αερίου Πάλι οι ταγοί μας δεν είχαν αντοχές Κανείς δεν καταλάβαν τι ανοίγονται στους δημοκρατικούς των...

0

Η λύση

Η λύση Το πράγμα φθάνει στο τέλος του Η Ευρώπη μας δίνει τα τελευταία ευρώ Η Τουρκία μας δίνει υποτιμημένο χρήμα Οι ΗΠΑ δεν δίνουν δολλάρια και ζητάει επιτήρηση Καιρός να παίξουμε χρηματιστήριο Για...

0

The serious problem

The serious problem USA remained fidele ally since 1972 Then she changes and start hit the Greek government The problem was that the congress was occupied by members of minorities Who see Greece as...

0

La revolution

La revolution Les peasants ont eleves les tracters Ils demande une vie superieure sans becoup des taxes La governemes promise que ils not pas ete servants Il reste que on voit la realization de...