Ημερήσιο αρχείο: 7 Ιουλίου, 2024

0

Το μεγάλο ζήτημα

Ναι ,ήρθαν οι πιστωτιές κάρτες Αλλά την κατοχή και χρήση την έχει ένας Ο αρχηγός της οικογένειας και της εταιρείας Απλά τις δίνει για μία μικρή κατανάλωση και τις παίρνει πίσω Πρέπει το κάθε...

0

Μία περίεργη συμμαχία

Το 1476-80 υπήρχε μία συμμαχία Οι Βενετοί και οι Βυζαντινοί μοιράζονται τα νησιά του Αιγαίου Η `Ενωση είχε σκοπό να διώξει την τουρκική κατοχή Μετά θα άρχιζε η φαγωμάρα Οι Βυζαντινοί να διώξουν τους...

0

Η πολιορκία

Η πολιορκία Η Τουρκία είδε την δύναμη της Ελλάδος Είναι στη νομική υποστήριξη της Ευρώπης `Ετσι χτύπησε δυναμικά Συμμάχησε με Ιταλία και Γαλλία Και μας φτιάχνει ένα σενάριο Κοινής αγοράς Ευρώπης-Ελλάδος-Τουρκίας Φυσικά η Ελλάδα...

0

  Η απειλή

Ο  άνθρωπος είναι θύμα της αξιολόγησης `Αμα είναι αρνητική Πάς στη σύνταξη και τις εκδρομές Και φυσικά τα ποσά είναι εικονικά Νεκτάριος Κατσιλιώτης Ιστορικός-Εκδότης