Κατηγορία: Γνωριμία με τον εχθρό

0

Η βαναυσότητα

Η Βαναυσότητα `Όταν οι `Αραβες νίκησαν τους Βυζαντίνους Μπήκαν στις ελληνικές πόλεις της Μ.Ανατολής Πουλούσαν δούλους τα γυναικόπαιδα Και έκαιγαν τα βιβλία των κατοίκων

0

Οι άνδρες και οι Οθωμανοί

Ο άνδρας και οι Οθωμανοί Οι Οθωμανοί ήθελαν τον άνδρα τον βίαιο Εκπαίδευαν έτσι τους ευγενείς άνδρες Για να τρομάζουν το πλήθος Και να απωθούν τους ραγιάδες Νεκτάριος Κατσιλιώτης Ιστορικός-Εκδότης