Κατηγορία: Εθνικό Τότε

0

Η Εξέγερση των Ελλήνων

Η εξέγερση των Ελλήνων Οι πρώτοι `Ελληνες ήταν δούλοι από την γενιά του Κάιν στους Σουμέριους Γύρω στα 400.000 πχ με αρχηγό τον Ορφέα και ηγέτη τον Απόλλωνα ξεσηκώθηκαν νίκησαν και πήγαν στα Βαλκάνια...