Κατηγορία: Η Τουρκελλάδα

0

Ηθική παρατυπία

Ηθική παρανομία Τα πράγματα δεν πάνε καλά Οι Τούρκοι και οι υποτακτικοί τους Κάνουν ό,τι θέλουν Δεν παίρνουν μόνο τον νόμιμο φόρο Αλλά εισπράτουν ως επόπτες την περιουσία του Γραικού Ο φουκαράς χρειάζεται την...

0

Η νόθευση του συντάγματος

Η νόθευση του συντάγματος Στα προμνημονιακά χρόνια  υπήρχε ένα σύνταγμα Με την τουρκελλάδα αλλάξαν πολλά Το σύνταγμα  δεν είναι δεσμευτικό Επίσης οι φιλολαικοί όροι αναιρούνται Από την επέμβαση των Αγάδων χορηγών Νεκτάριος Κατσιλιώτης Ιστορικός-Εκδότης

0

Ο άνισος συνεταιρισμός

Ο άνισος συνεταιρισμός Μετά την φυγή από την Ευρώπη Κάναμε συνεταιρισμό με την Τουρκία Μόνο που δεν είχαμε δημόσιο ταμείο Και έπρεπε να πληρώσουμε το χρέος Η Τουρκία έβαλε τα περισσότερα Και επενοικίασε την...