Κατηγορία: Ιδανική πολιτεία

0

Διέξοδο

Διέξοδο Η Ελλάδα δεν θέλει την θειά με το τζεμπέρι Ούτε τον μουστακαλή που παίζει χαρτιά στο καφενείο Προτιμάει τν μοντέρνα γυναίκα που μαθαίνει ιστορία στα παιδιά Και κάνει και εκδόσεις σοβαρές Επίσης,ο άνδρας...

0

Η άδικη κραυγή

Η άδικη κραυγή Οι έχοντες λένε φασίστα τον δημεγέρτη Θα τους περάσει Είναι λίγοι Και δεν μπορούν να εμποδίζουν την πρόοδο της πλειοψηφίας Νεκτάριος Κατσιλιώτης Ιστορικός-Εκδότης

0

Το τέλειο δίδυμο

Το τέλειο δίδυμο Η αρχαία πόλη είχε δημοκρατία και φυλετισμό Η δημοκρατία βοηθούσε ώστε όλοι να έχουν δικαιώματα Ο φυλετισμός να μην γίνουν οι `Ελληνες δούλοι των ξένων `Ετσι πρόκοβε το έθνος μας Και...

0

Η αξία της πόλης

Η αξία της πόλης Η πόλη είχε αγορά με ανάπτυξη Φιλοσόφους με περιεχόμενο Εμπόρους με εμβέλεια και ανταγωνιστικότητα Και στρατό με πάθος για την τελική νίκη Νεκτάριος Κατσιλιώτης Ιστορικός-Εκδότης

0

Η αξία της ελληνικής πόλης

Η αξία της ελληνικής πόλης Η πόλη-κράτος με την δημοκρατία της Ανέδειξε την φιλοσοφία  με την οποία Μάθαιναν οι κάτοικοι πώς να νικάνε Στρεβλούς επώνυμους και να φέρνουν ισονομία Νεκτάριος Κατσιλιώτης Ιστορικός-Εκδότης

0

Η ευψυχία

Η αρχαία Ελλάδα τον ρίψασπη τον απομόνωνε από την κοινωνία Του έπαιρνε τα πολιτικά δικαιώματα και εν τέλει τον εξόριζε