Κατηγορία: Ιστορία και λογοτεχνία

0

Ο Θαυμασμός για τον Μ.Αλέξανδρο

Ο θαύμασμος για τον Μέγα Αλέξανδρο Οι νίκες του Μακεδόνα στρατηλάτη έναντι των Περσών Έκαναν απάντηση στις αρχές Η Ολυμπιάδα πρόσταξε να βάλουν άγαλμα του σε ειδικό χώρο στο παλάτι Πήγαινε κόσμος και το...

0

Ο στρατιώτης-Αγρότης και οι υποχρεώσεις του

Ο στρατιώτης-αγρότης και οι υποχρεώσεις του (τέλη 8ου αι.) Ένα επικουρικό σώμα του αυτοκρατορικού στρατού ήλθε να καταλάβει το στρατόπεδο που ήταν εκεί (κοντά στην πόλη Άμνια της Παφλαγονίας), για να προετοιμάσει μια εκστρατεία...

0

Κρητική λογοτεχνία

Κρητική λογοτεχνία Αξιόλογη είναι, επίσης, η κρητική παρουσία και στον τομέα της τέχνης με τη λεγόμενη Κρητική Σχολή. Ο Θεοφάνης Στρελίτζας Μπαθάς, γνωστός ως Θεοφάνης ο Κρης, θεωρείται ως ο κυριότερος εκπρόσωπος της κατά το 16ο αιώνα....