Κατηγορία: Ιστορικές Αποκαλύψεις

0

Ο αρχαίος Ελληνισμός της Δύσης

Στο διάστημα δύο αιώνων (8ος-6ος αι. π.Χ.) οι Έλληνες εξαπλώθηκαν στον Εύξεινο Πόντο και στη Μεσόγειο. Ίδρυσαν μεγάλο αριθμό αποικιών και ήρθαν σε επαφή με τους γηγενείς πληθυσμούς. Οι εγκαταστάσεις που δημιούργησαν αποτέλεσαν νέες...

0

Η αδυναμία συμφιλίωσης της δεξιάς με την αριστερά

Η αδυναμία συμφιλίωσης της Δεξιάς με την Αριστερά «”Η βία”, σύμφωνα με ξένο παρατηρητή στη Μακεδονία την εποχή αυτή, “ήταν το ορατό σημάδι της φωτιάς που αργόκαιγε στην Ελλάδα”.Η φωτιά αυτή ήταν η αδυναμία...

0

Η εσωτερική πολιτική του Ανδρόνικου Β Παλαιολόγου

Οι ξένοι μισθοφόροι επικράτησαν τώρα σχεδόν ολοκληρωτικά στο βυζαντινό στρατό, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί το κράτος με δυσβάστακτες οικονομικές υποχρεώσεις. Αυτό οδήγησε τον Ανδρόνικο Β’ να διαπράξει ένα μοιραίο λάθος: μείωσε υπερβολικά τη δύναμη...

0

Νόθευση και υποτίμηση του Βυζαντινού νομίσματος

Νόθευση και υποτίμηση του βυζαντινού νομίσματος Αλλά οι αυτοκράτορες νόθευσαν το νόμισμα, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καιρών. Γιατί παλαιότερα, στα χρόνια της βασιλείας του Ιωάννη Βατάτζη, τα δύο τρίτα του βάρους του...

0

Η αναγέννηση της Ελλάδος

Η Ελλάδα ήταν παρηκμασμένη Μάρια εργατιά και φτώχεια Ο στόλος δεν τολμούσε να βγεί από το Αιγαίο Το απειλούσαν οι Φοίνικες Ξαφνικά όμως ποιητές και πολεμιστές Έφεραν την εμπορική άνθηση Η οποία με την...

0

Τα επιτεύγματα του Μιχαήλ Η Παλαιολόγου

Mε την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης το Βυζαντινό Κράτος κατέστη και πάλι υπολογίσιμη δύναμη. Μεγάλοι κίνδυνοι απειλούσαν όμως την αυτοκρατορία μετά την ανασύστασή της. Ο Μιχαήλ Η’ (1261- 1282) έπρεπε να αντιμετωπίσει την επιθετικότητα των...

0

Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας

Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας Αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους (1204) ιδρύθηκε στις νοτιανατολικές ακτές του Ευξείνου Πόντου, από τους Μεγάλους Κομνηνούς, η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Στην αυτοκρατορία ενσωματώθηκαν μετά την...

0

Ενσωμάτωση ελληνικών γαιών στο δυτικό σύστημα

Ενσωμάτωση ελληνικών γαιών στο δυτικό φεουδαρχικό σύστημα Εγώ, ο σεβαστός Νικόλαος Μονιάνης και εγώ, ο σεβαστός Μιχαήλ Μολλεσίνος, και όλοι όσοι κατοικούν από το ποτάμι Πετρέα ως τον τόπο Ακτους, αναγνωρίζουμε ότι λάβαμε από...

0

Η διάσπαση του κράτους του Μ.Αλεξάνδρου

Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου Αμέσως μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου προέκυψε έντονο το πρόβλημα της διαδοχής, αφού δεν υπήρχε νόμιμος και ικανός διάδοχος. Προς στιγμή το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την αναγνώριση...

0

Η πόλη του Μυστρά

Η πόλη του Μυστρά Ο Μυστράς ήταν διαιρεμένος σε διάφορες συνοικίες, η μία επάνω από την άλλη, ερείπια των οποίων σώζονται και σήμερα. Η συνοικία της Μητρόπολης, την οποία εξυπηρετούσε ένας στρωμένος με ποταμίσιες...