Κατηγορία: Ιστορικές Αποκαλύψεις

0

Νόθευση και υποτίμηση του Βυζαντινού νομίσματος

Νόθευση και υποτίμηση του βυζαντινού νομίσματος Αλλά οι αυτοκράτορες νόθευσαν το νόμισμα, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καιρών. Γιατί παλαιότερα, στα χρόνια της βασιλείας του Ιωάννη Βατάτζη, τα δύο τρίτα του βάρους του...

0

Η αναγέννηση της Ελλάδος

Η Ελλάδα ήταν παρηκμασμένη Μάρια εργατιά και φτώχεια Ο στόλος δεν τολμούσε να βγεί από το Αιγαίο Το απειλούσαν οι Φοίνικες Ξαφνικά όμως ποιητές και πολεμιστές Έφεραν την εμπορική άνθηση Η οποία με την...

0

Τα επιτεύγματα του Μιχαήλ Η Παλαιολόγου

Mε την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης το Βυζαντινό Κράτος κατέστη και πάλι υπολογίσιμη δύναμη. Μεγάλοι κίνδυνοι απειλούσαν όμως την αυτοκρατορία μετά την ανασύστασή της. Ο Μιχαήλ Η’ (1261- 1282) έπρεπε να αντιμετωπίσει την επιθετικότητα των...

0

Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας

Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας Αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους (1204) ιδρύθηκε στις νοτιανατολικές ακτές του Ευξείνου Πόντου, από τους Μεγάλους Κομνηνούς, η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Στην αυτοκρατορία ενσωματώθηκαν μετά την...

0

Ενσωμάτωση ελληνικών γαιών στο δυτικό σύστημα

Ενσωμάτωση ελληνικών γαιών στο δυτικό φεουδαρχικό σύστημα Εγώ, ο σεβαστός Νικόλαος Μονιάνης και εγώ, ο σεβαστός Μιχαήλ Μολλεσίνος, και όλοι όσοι κατοικούν από το ποτάμι Πετρέα ως τον τόπο Ακτους, αναγνωρίζουμε ότι λάβαμε από...

0

Η διάσπαση του κράτους του Μ.Αλεξάνδρου

Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου Αμέσως μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου προέκυψε έντονο το πρόβλημα της διαδοχής, αφού δεν υπήρχε νόμιμος και ικανός διάδοχος. Προς στιγμή το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την αναγνώριση...

0

Η πόλη του Μυστρά

Η πόλη του Μυστρά Ο Μυστράς ήταν διαιρεμένος σε διάφορες συνοικίες, η μία επάνω από την άλλη, ερείπια των οποίων σώζονται και σήμερα. Η συνοικία της Μητρόπολης, την οποία εξυπηρετούσε ένας στρωμένος με ποταμίσιες...

0

Οι οικονομικές συνθήκες το 1910-22

Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910-1922 Στην περίοδο 1910-1922, κατά την οποία η Ελλάδα βρισκόταν σε συνεχή πολεμική ετοιμότητα, εμφανίστηκε μια νέα πολιτική αντίληψη, που εκφράστηκε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και ονομάστηκε συνοπτικά...

0

Προτάσεις Του Δαρείου για συνθηκολόγηση

Προτάσεις του Δαρείου προς τον Αλέξανδρο για συνθηκολόγηση. Απόρριψη των προτάσεων Ενώ ο Αλέξανδρος ήταν ακόμη απασχολημένος με την πολιορκία της Τύρου, έφθασαν πρέσβεις από τον Δαρείο, για να του αναγγείλουν ότι ο βασιλιάς...

0

Η πολιτική των Κομνηνών στη Βαλκανική χερσόνησο

Η πολιτική των Κομνηνών στη Βαλκανική Χερσόνησο Στα Βαλκάνια ο Αλέξιος Α’ Κομνηνός αντιμετώπισε με επιτυχία τις επιδρομές των Πατζινακών και των Κομάνων, δύο λαών τουρκικής καταγωγής. Από την εποχή του Ιωάννη Β’ Κομνηνού...