Κατηγορία: Ιστορικές Αποκαλύψεις

0

Προτάσεις Του Δαρείου για συνθηκολόγηση

Προτάσεις του Δαρείου προς τον Αλέξανδρο για συνθηκολόγηση. Απόρριψη των προτάσεων Ενώ ο Αλέξανδρος ήταν ακόμη απασχολημένος με την πολιορκία της Τύρου, έφθασαν πρέσβεις από τον Δαρείο, για να του αναγγείλουν ότι ο βασιλιάς...

0

Η πολιτική των Κομνηνών στη Βαλκανική χερσόνησο

Η πολιτική των Κομνηνών στη Βαλκανική Χερσόνησο Στα Βαλκάνια ο Αλέξιος Α’ Κομνηνός αντιμετώπισε με επιτυχία τις επιδρομές των Πατζινακών και των Κομάνων, δύο λαών τουρκικής καταγωγής. Από την εποχή του Ιωάννη Β’ Κομνηνού...

0

Η εκμετάλλευση των ορυχείων

Η εκμετάλλευση των ορυχείων Η απουσία βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα περιόριζε το ενδιαφέρον για εκμετάλλευση του υπεδάφους. Οι δραστηριότητες στο χώρο αυτό είτε αποσκοπούσαν σε εξαγωγές, είτε στην εξυπηρέτηση των περιορισμένων τοπικών αναγκών. Για...

0

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Ελευθερίου Βενιζέλου (1928) «Το νέο εκπαιδευτικό σύστημα εκφράζει μια διαφορετική από την προηγούμενη φιλοσοφία και στηρίζεται τόσο σε δομικές μεταβολές (το τετράχρονο Δημοτικό -το “σχολείο του λαού”-έγινε εξάχρονο, δόθηκε ιδιαίτερη...

0

Η διεθνής θέση της Ελλάδος

Η διεθνής θέση της Ελλάδας . Στο διπλωματικό πεδίο η Ελλάδα κατόρθωσε να αμβλύνει, με την πάροδο του χρόνου, τις δυσβάστακτες πιέσεις που είχε αρχικά αντιμετωπίσει. Η πολιτική, πράγματι, των εδαφικών διεκδικήσεων είχε, μετά...

0

Η Πανελλήνια Ιδέα

Η πανελλήνια ιδέα . Τα συμπτώματα της παρακμής και της κακοδαιμονίας που κατέτρυχαν τον ελληνικό κόσμο απασχόλησαν κάποιους πνευματικούς ανθρώπους, οραματιστές ενός πανελλήνιου συνασπισμού. Η πανελλήνια ιδέα ήταν μια νέα πολιτική έκφραση που διατυπώθηκε...

0

Η διανομή των εθνικών κτημάτων

Η διανομή των εθνικών κτημάτων Από τα πολλά προβλήματα που κληροδότησε η οθωμανική κατοχή στο νέο ελληνικό κράτος, ξεχώριζε για την έκταση, τη σημασία και την πολυπλοκότητα του το ζήτημα των «εθνικών γαιών». «Εθνικές...

0

Ο αφανισμός των μικρασιατικών πληθυσμών

Οι μικρασιατικοί πληθυσμοί αφανίζονται από τις σφαγές και την πείνα Από την αρχή της χρονιάς (1079-1080) η πείνα ερήμωσε τις περιοχές που κατοικούσαν οι Χριστιανοί, οι οποίες είχαν ήδη αφανισθεί από τις άγριες και...

0

Η κρίση της πόλης-Κράτους

Η κρίση της πόλης-κράτους.  Τον 4ο αι. π.Χ. οι πόλεις-κράτη αντιμετώπισαν στο εσωτερικό προβλήματα οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Στο εξωτερικό οξύνθηκε ο μεταξύ τους ανταγωνισμός και πλήθυναν οι συγκρούσεις, που υποκινούνταν πολλές φορές από...

0

Ο Πελοποννησιακός πόλεμος

Ο Πελοποννησιακος πόλεμος (431-404 π.Χ.). Οι τοπικές συγκρούσεις μεταξύ των Αθηναίων και των αντιπάλων τους, κυρίως Σπαρτιατών, Θηβαίων, Κορινθίων, που έληξαν με την υπογραφή τριακονταετούς ειρήνης (445 π.Χ.), δεν έδωσαν λύσεις στις διαφορές τους.   Οι...