Κατηγορία: Ιστοριογνωσία

0

Η απόπειρα συντάγματος

Η απόπειρα συντάγματος Ο Ι.Μεταξάς ήθελε να δώσει σύνταγμα `Ηταν λίγο πολυφυλετικό καθώς επηρεαζόταν από το ΚΚΕ ο Γεώργιος `Β το απέρριψε για να μην χαθεί η εθνική κυριαρχία.