Κατηγορία: Τουρκοκρατία/Βιβλίο

0

Η σχολική ύλη επί τουρκοκρατίας

Η σχολική ύλη επί τουρκοκρατίας Οι πρώτες παραδόσεις έγιναν σε κλίμα φόβου και ειδικές λογοκρισίας Η κλασσική Γραμματεία απορρίφθηκε με τον ισχυρισμό ότι Έξαπτε στους μαθητές τον εθνικισμό και την πολιτικοποίηση Η χριστιανική ηθική...

0

Ευρωπαίοι και εκπαίδευση στην Τουρκία

Ευρωπαίοι και εκπαίδευση στην Τουρκία Χρειάστκε η μεσολάβηση των Ευρωπαίων διαμαρτυρομένων Και η πειθώ του Πατριάρχη Ιερεμία `Β  για να δεχθεί Η κεντρική εξουσία να εκδόσει φιρμάνι το 1598 Για την ανακαίνιση σχολείων της...

0

Η εκπαίδευση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

Η εκπαίδευση στην πρώιμη Οθωμανική Αυτοκρατορία Τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας δεν υπήρχαν καν δημόσια σχολεία Είτε ιδιωτικά  εκπαιδευτήρια.Τα επίμαχα χειρόγραφα είχαν μεταφερθεί στη Δύση Και ο σουλτάνος δεν εξέδιδε φιρμάνι για την ίδρυση...

0

Οι μιγάδες επί τουρκοκρατίας

Οι μιγάδες επί τουρκοκρατίας Τα παιδιά ενός μεικτού γάμου δεν είχαν καθαρή ελληνική συνείδηση `Ηταν Ελληνόπουλα ως προς την γλώσσα και την κορμοστασιά Μα Αλβανοί ή Σλάβοι ως προς την επαγγελματική νοοτροπία Τα κοινωνικά...

0

Οι μεικτοί γάμοι

Οι μεικτοί γάμοι Κάτω από την απώλεια των πολιτικών και οικονομικών τους δικαιωμάτων Από τους Τούρκους,οι `Ελληνες φεύγαν από τις πόλεις και πήγαιναν Στις βουνοπλαγιές όπου κατοικούσαν οι Αλβανοί και Σλάβοι Κτηνοτρόφοι και αγρότες...

0

Θρησκεία εναντίον δουλεμπορίας

Θρησκεία εναντίον δουλεμπορίας Το ερώτημα είναι αν τα θρησκευτικά προνόμια μπορούσαν Να προστατεύσουν τους χριστιανούς από τη δουλεμπορία. Η απάντηση είναι σύνθετη .Εάν ο υπόλογος ήταν τζιμμής Και το αδίκημα ήταν ποινικό ή φορολογικό...

0

Το δουλεμπόριο χριστιανών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

Το δουλεμπόριο χριστιανών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Κάποιοι κοσμοπολίτες ιστορικοί πιστεύουν ότι η οθωμανική εξουσία Ήταν ανεκτική και σεβόταν την κουλτούρα και τις συνήθειες υπηκόων Υπόδουλων και υποτελών   Η αλήθεια είναι λίγο διαφορετική .Καθημερινά...

0

Η ελεύθερη επικοινωνία στο οθωμανικό χωριό

Η ελεύθερη επικοινωνία σε οθωμανικό χωριό `Οσο για την ελεύθερη επικοινωνία κι αυτή ήταν μύθος Οι `Ελληνες δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τους Σλάβους Οι πρώτοι μιλούσαν με όρους πνευματικούς,οι δεύτεροι Με όρους συνεταιριστικούς,υλιστικούς....

0

Ο εθνοτικός πόλεμος σε βάρος των Ελλήνων

Ο εθνοτικός πόλεμος σε βάρος των Ελλήνων Η παράλληλη όμως μελέτη των δημοτικών τραγουδιών Των κειμένων των ξένων περιηγητών και των θρησκευτικών χρονικών Δείχνει ότι η συναλλαγή γινόταν σε βάρος των Ελλήνων   Οι...

0

Η ειρήνη του τρόμου σε Οθωμανικά χωριά

Η ειρήνη του τρόμου σε Οθωμανική χωριά Οι μεταμοντέρνοι εκσυγχρονιστές ιστορικοί Μιλάνε μέσα από αμφιλεγόμενα οθωμανικά κείμενα Και αναφέρουν ότι στα χριστιανικά χωριά επικρατούσε Ευημερία.Το σκεπτικό τους είναι ότι η ειρήνη και η αταραξία...