Κατηγορία: ΚΟΣΜΟΣ

0

Τα λάθη της Γερμανίας

Τα λάθη της Γερμανίας Η Ιταλία ετοιμάζεται για Eurexit.`Ισως Ακολουθήσει και η Γαλλία.Δεν αντέχουν Άλλο είναι υλιστές και δεν αντέχουν την Πείνα.Καλή η λογική του πτυχίου για την Τυπική ταξινόμηση,μα όχι να επιβραβεύονται μόνο...

0

Το νέο αίτημα στην Ευρώπη

Το νέο αίτημα στην Ευρώπη Ξαναεμφανίζεται ο νεοφιλελευθερισμός γιατί προέκυψε η ανάγκη να Γίνουν φάμπρικες  για την εξόφληση του χρέους των επιμέρους χωρών. Οι πολίτες,όσο έχουν δύναμη,τονίζουν ότι δεν θα χρειάζονται να γίνουν Εργάτες...

0

Η Ευρώπη και η σύγχρονη Ευρασία

Η Ευρώπη και η σύγχρονη Ευρασία Η κομισσιόν περνάει μια φάση που ξεχνάει μια φάση εκδημοκρατισμού Και θέλει οι χώρες μέλη και οι συνεργαζόμενες να έχουν υπεύθυνο Κοινοβουλευτικό πολίτευμα χωρίς τις πολιτικές εμπλοκές ιδιωτών....

0

Η εξαγωγή του κομμουνισμού στην Ευρώπη

Η εξαγωγή του κομμουνισμού στην Ευρώπη Δημήτριος Λάππας Η ίδρυση διεθνούς οργάνωσης όλων των κομμουνιστικών κομμάτων Ήταν από τις πράξες πράξεις του επαναστατικού καθεστώτος στη Ρωσία. Η Τρίτη Διεθνής ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1919...

0

Η επιβολή της λατινικής κυριαρχίας και οι προνοιάριοι

Η επιβολή της λατινικής κυριαρχίας κα προνοιάριοι Ειρήνη Κατσίμπρη -Η επιβολή της λατινικής κυριαρχίας διευκολύνθηκε  εξαιτίας της ομοιότητας Μεταξύ της Βυζαντινής πρόνοιας και τον δυτικού φέουδου -Οι προνοιάριοι είχαν υπολογίσημη δύναμη και,αν ήθελαν,μπορούσαν να...

0

Δυτικά πανεπιστήμια

Δυτικά πανεπιστήμιο W.Durant Περί το 1280 όλα τα έργα του Αριστοτέλη ήταν στη διάθεση των Δυτικών σοφών μεταφρασμένα.Τεράστιο υπήρξε το αποτέλεσμα Των μεταφράσεων αυτών των κειμένων αυτών στη λατινική Ευρώπη. Η συρροή των κειμένων...

0

Οι βογιάροι

Οι Βογιάροι Β.Σφυρόερας Τίτλος των μελών της αριστοκρατικής τάξης των σλαβικών λαών. Στη Ρωσία οι Βογιάροι επηρέαζαν την πορεία των κρατικών Υποθέσεων και τα επίλεκτα μέλη της τάξης αυτής συμμετείχαν Σε συμβουλευτική συνέλευση,τη Δούμα.

0

Ιβάν ο τρομερός

Ιβάν ο τρομερός Β.Σφυρόερας Η προσωνυμία «Τρομερός» του δόθηκε για την σκληρότητα με την Οποία αντιμετώπιζε τους αντίπαλους του  (Κυρίως γαιοκτήμονες Που βασάνιζαν ακτήμονες χωρικούς) .Χάρη στη πολιτική του Ενοποίησε τα δουκάτα Κιέβου και...

0

Η κοινωνική αμαρτία

Η κοινωνική αμαρτία Βασίλης Κρεμμύδας Η Εκκλησία που επιδίωκε να ιδρύσει ο Λούθηρος θα στηριζόταν Στους αρχόντες και όχι στα λαικά στρέμματα .`Οσοι εξεγείρονται Εναντίον των αρχόντων ήταν αμαρτωλοί και έπρεπε να τιμωρηθούν .

0

Ο μαύρος θάνατος στη Πομερανία

Ο Μαύρος θάνατος στη Πομερανία Ειρήνη Κατσίμπρη Ο Μαύρος θάνατος όπως ονομάστηκε η επιδημία βουβωνικής πανώλης Που από το 1347 ως το τέλος του αιώνα διαδόθηκε στην Ευρώπη και Εξόντωσε τα δύο πέμπτα του...