`Ενας χαρισματικός ηγέτης

[inline:spr.jpg]
Ἅπαντες ἐπιστάµεθα ὅτι Ἀγησίλαος, ὅπου ᾤετο τὴν πατρίδα τι ὠφελήσειν, οὐ πόνων ὑφίετο, οὐ κινδύνων ἀφίστατο, οὐ χρηµάτων ἐφείδετο, οὐ σῶµα, οὐ γῆρας προὐφασίζετο, ἀλλὰ καὶ ßασιλέως ἀγαθοῦ τοῦτο ἔργον ἐνόµιζε, τὸ τοὺς ἀρχοµένους ὡς πλεῖστα ἀγαθὰ ποιεῖν. Ἐν τοῖς µεγίστοις δὲ ὠφελήµασι τῆς πατρίδος καὶ τόδε ἐγὼ τίθηµι αὐτοῦ, ὅτι δυνατώτατος ὢν ἐν τῇ πόλει φανερὸς ἦν µάλιστα τοῖς νόµοις λατρεύων. Τίς γὰρ ἂν ἠθέλησεν ἀπειθεῖν ὁρῶν τὸν ßασιλέα πειθόµενον; […] Ὃς καὶ πρὸς τοὺς διαφόρους ἐν τῇ πόλει ὥσπερ πατὴρ πρὸς παῖδας προσεφέρετο. Ἐλοιδορεῖτο µὲν γὰρ ἐπὶ τοῖς ἁµαρτήµασιν, ἐτίµα δ’ εἴ τι καλὸν πράττοιεν, παρίστατο δ’ εἴ τις συµφορὰ συµßαίνοι, ἐχθρὸν µὲν οὐδὲνα ἡγούµενος πολίτην, ἐπαινεῖν δὲ πάντας ἐθέλων, σῴζεσθαι δὲ πάντας κέρδος νοµίζων, ζηµίαν δὲ τιθεὶς εἰ καὶ ὁ µικροῦ ἄξιος ἀπόλοιτο.

Ξενοφῶν, Ἀγησίλαος 7.1-3

Ο Ξενοφών σχολιάζει ιδιαίτερα την υποδειγµατική για τους πολίτες της Σπάρτης συµπεριφορά του Αγησιλάου. Εφαρµόζοντας την αρχή ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να συνετίσεις κάποιον από τον παραδειγµατισµό, ο Αγησίλαος επιδείκνυε συνέπεια στην τήρηση των νόµων, ωθώντας έτσι και τους συµπολίτες του να πειθαρχούν στις αρχές της πόλης.

Νεκτάριος Κατσιλιώτης

Ιστορικός - Εκδότης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *