Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στη Γαλλία

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στη Γαλλία
Επαμεινώνδας Βρανόπουλος
[inline:ms.jpg]
Η Μασσαλία,με την ελληνική παράδοση και τα εντυπωσιακά
Αρχαία ελληνικά ίχνη της,αποτελεί μικρό μόνο μέρος του ελληνισμού
Της ΝΔ Γαλλίας.Νίκαια,Ιεράπολις,Αντίπολις,Μόνοικος,`Ολβια,Θηλίνη
Αγαθή είναι οι άλλες ελληνικές αποικίες του τόπου που κτίστηκαν από
Μασσαλιώτες και Φωκαείς.Ως και στην Αρλ ακόμη υπήρξε ελληνική
Αποικία με το όνομα Αρελάτη (η πόλη στα έλη) που έδωσε το όνομα
Της στη σύγχρονη σπουδαία αυτή ιστορική πόλη της Γαλλίας,την `Αρλ
Τον 4ο και μετά τη μεταφορά της ρωμαικής πρωτεύουσας της Γαλατίας
Και μετά τη μεταφορά της ρωμαικής πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη,
Η `Αρλ έγινε η Τρίτη πόλη της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων.Η επίκαιρη θέση
Της `Αρλ,στην οποία έζησε και ο Βαν Γκόγκ,στην άκρη του δέλτα του Ροδανού
Και στο δρόμο,που ένωνε την Ιταλία με την Ισπανία,δεν διέφυγε της προσοχής
Των Φωκαέων.Στο Γκλάνουμ (σημερινό Σαν Ρεμύ) ανασκάφτηκε ελληνική πόλη
Με εντυπωσιακές διόροφες οικίες (με αίθριο και περιστύλιο) παρόμοιες με εκείνες
Της Δήλου.Ακόμη και τα σπίτια των ντόπιων Λιγύρων κτίζονταν κατά το ελληνικό
Πρότυπο,όπως απέδειξαν οι ανάσκαφες.

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στη Γαλλία

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στη Γαλλία
Επαμεινώνδας Βρανόπουλος
[inline:vk.jpg]
Η Μασσαλία,με την ελληνική παράδοση και τα εντυπωσιακά
Αρχαία ελληνικά ίχνη της,αποτελεί μικρό μόνο μέρος του ελληνισμού
Της ΝΔ Γαλλίας.Νίκαια,Ιεράπολις,Αντίπολις,Μόνοικος,`Ολβια,Θηλίνη
Αγαθή είναι οι άλλες ελληνικές αποικίες του τόπου που κτίστηκαν από
Μασσαλιώτες και Φωκαείς.Ως και στην Αρλ ακόμη υπήρξε ελληνική
Αποικία με το όνομα Αρελάτη (η πόλη στα έλη) που έδωσε το όνομα
Της στη σύγχρονη σπουδαία αυτή ιστορική πόλη της Γαλλίας,την `Αρλ
Τον 4ο και μετά τη μεταφορά της ρωμαικής πρωτεύουσας της Γαλατίας
Και μετά τη μεταφορά της ρωμαικής πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη,
Η `Αρλ έγινε η Τρίτη πόλη της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων.Η επίκαιρη θέση
Της `Αρλ,στην οποία έζησε και ο Βαν Γκόγκ,στην άκρη του δέλτα του Ροδανού
Και στο δρόμο,που ένωνε την Ιταλία με την Ισπανία,δεν διέφυγε της προσοχής
Των Φωκαέων.Στο Γκλάνουμ (σημερινό Σαν Ρεμύ) ανασκάφτηκε ελληνική πόλη
Με εντυπωσιακές διόροφες οικίες (με αίθριο και περιστύλιο) παρόμοιες με εκείνες
Της Δήλου.Ακόμη και τα σπίτια των ντόπιων Λιγύρων κτίζονταν κατά το ελληνικό
Πρότυπο,όπως απέδειξαν οι ανάσκαφες.

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στη Γαλλία

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στη Γαλλία
Επαμεινώνδας Βρανόπουλος
[inline:vk.jpg]
Η Μασσαλία,με την ελληνική παράδοση και τα εντυπωσιακά
Αρχαία ελληνικά ίχνη της,αποτελεί μικρό μόνο μέρος του ελληνισμού
Της ΝΔ Γαλλίας.Νίκαια,Ιεράπολις,Αντίπολις,Μόνοικος,`Ολβια,Θηλίνη
Αγαθή είναι οι άλλες ελληνικές αποικίες του τόπου που κτίστηκαν από
Μασσαλιώτες και Φωκαείς.Ως και στην Αρλ ακόμη υπήρξε ελληνική
Αποικία με το όνομα Αρελάτη (η πόλη στα έλη) που έδωσε το όνομα
Της στη σύγχρονη σπουδαία αυτή ιστορική πόλη της Γαλλίας,την `Αρλ
Τον 4ο και μετά τη μεταφορά της ρωμαικής πρωτεύουσας της Γαλατίας
Και μετά τη μεταφορά της ρωμαικής πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη,
Η `Αρλ έγινε η Τρίτη πόλη της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων.Η επίκαιρη θέση
Της `Αρλ,στην οποία έζησε και ο Βαν Γκόγκ,στην άκρη του δέλτα του Ροδανού
Και στο δρόμο,που ένωνε την Ιταλία με την Ισπανία,δεν διέφυγε της προσοχής
Των Φωκαέων.Στο Γκλάνουμ (σημερινό Σαν Ρεμύ) ανασκάφτηκε ελληνική πόλη
Με εντυπωσιακές διόροφες οικίες (με αίθριο και περιστύλιο) παρόμοιες με εκείνες
Της Δήλου.Ακόμη και τα σπίτια των ντόπιων Λιγύρων κτίζονταν κατά το ελληνικό
Πρότυπο,όπως απέδειξαν οι ανάσκαφες.

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στη Γαλλία

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στη Γαλλία
Επαμεινώνδας Βρανόπουλος
[inline:vk.jpg]
Η Μασσαλία,με την ελληνική παράδοση και τα εντυπωσιακά
Αρχαία ελληνικά ίχνη της,αποτελεί μικρό μόνο μέρος του ελληνισμού
Της ΝΔ Γαλλίας.Νίκαια,Ιεράπολις,Αντίπολις,Μόνοικος,`Ολβια,Θηλίνη
Αγαθή είναι οι άλλες ελληνικές αποικίες του τόπου που κτίστηκαν από
Μασσαλιώτες και Φωκαείς.Ως και στην Αρλ ακόμη υπήρξε ελληνική
Αποικία με το όνομα Αρελάτη (η πόλη στα έλη) που έδωσε το όνομα
Της στη σύγχρονη σπουδαία αυτή ιστορική πόλη της Γαλλίας,την `Αρλ
Τον 4ο και μετά τη μεταφορά της ρωμαικής πρωτεύουσας της Γαλατίας
Και μετά τη μεταφορά της ρωμαικής πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη,
Η `Αρλ έγινε η Τρίτη πόλη της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων.Η επίκαιρη θέση
Της `Αρλ,στην οποία έζησε και ο Βαν Γκόγκ,στην άκρη του δέλτα του Ροδανού
Και στο δρόμο,που ένωνε την Ιταλία με την Ισπανία,δεν διέφυγε της προσοχής
Των Φωκαέων.Στο Γκλάνουμ (σημερινό Σαν Ρεμύ) ανασκάφτηκε ελληνική πόλη
Με εντυπωσιακές διόροφες οικίες (με αίθριο και περιστύλιο) παρόμοιες με εκείνες
Της Δήλου.Ακόμη και τα σπίτια των ντόπιων Λιγύρων κτίζονταν κατά το ελληνικό
Πρότυπο,όπως απέδειξαν οι ανάσκαφες.

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στη Γαλλία

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στη Γαλλία
Επαμεινώνδας Βρανόπουλος
[inline:vk.jpg]
Η Μασσαλία,με την ελληνική παράδοση και τα εντυπωσιακά
Αρχαία ελληνικά ίχνη της,αποτελεί μικρό μόνο μέρος του ελληνισμού
Της ΝΔ Γαλλίας.Νίκαια,Ιεράπολις,Αντίπολις,Μόνοικος,`Ολβια,Θηλίνη
Αγαθή είναι οι άλλες ελληνικές αποικίες του τόπου που κτίστηκαν από
Μασσαλιώτες και Φωκαείς.Ως και στην Αρλ ακόμη υπήρξε ελληνική
Αποικία με το όνομα Αρελάτη (η πόλη στα έλη) που έδωσε το όνομα
Της στη σύγχρονη σπουδαία αυτή ιστορική πόλη της Γαλλίας,την `Αρλ
Τον 4ο και μετά τη μεταφορά της ρωμαικής πρωτεύουσας της Γαλατίας
Και μετά τη μεταφορά της ρωμαικής πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη,
Η `Αρλ έγινε η Τρίτη πόλη της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων.Η επίκαιρη θέση
Της `Αρλ,στην οποία έζησε και ο Βαν Γκόγκ,στην άκρη του δέλτα του Ροδανού
Και στο δρόμο,που ένωνε την Ιταλία με την Ισπανία,δεν διέφυγε της προσοχής
Των Φωκαέων.Στο Γκλάνουμ (σημερινό Σαν Ρεμύ) ανασκάφτηκε ελληνική πόλη
Με εντυπωσιακές διόροφες οικίες (με αίθριο και περιστύλιο) παρόμοιες με εκείνες
Της Δήλου.Ακόμη και τα σπίτια των ντόπιων Λιγύρων κτίζονταν κατά το ελληνικό
Πρότυπο,όπως απέδειξαν οι ανάσκαφες.

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στη Γαλλία

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στη Γαλλία
Επαμεινώνδας Βρανόπουλος
[inline:vk.jpg]
Η Μασσαλία,με την ελληνική παράδοση και τα εντυπωσιακά
Αρχαία ελληνικά ίχνη της,αποτελεί μικρό μόνο μέρος του ελληνισμού
Της ΝΔ Γαλλίας.Νίκαια,Ιεράπολις,Αντίπολις,Μόνοικος,`Ολβια,Θηλίνη
Αγαθή είναι οι άλλες ελληνικές αποικίες του τόπου που κτίστηκαν από
Μασσαλιώτες και Φωκαείς.Ως και στην Αρλ ακόμη υπήρξε ελληνική
Αποικία με το όνομα Αρελάτη (η πόλη στα έλη) που έδωσε το όνομα
Της στη σύγχρονη σπουδαία αυτή ιστορική πόλη της Γαλλίας,την `Αρλ
Τον 4ο και μετά τη μεταφορά της ρωμαικής πρωτεύουσας της Γαλατίας
Και μετά τη μεταφορά της ρωμαικής πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη,
Η `Αρλ έγινε η Τρίτη πόλη της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων.Η επίκαιρη θέση
Της `Αρλ,στην οποία έζησε και ο Βαν Γκόγκ,στην άκρη του δέλτα του Ροδανού
Και στο δρόμο,που ένωνε την Ιταλία με την Ισπανία,δεν διέφυγε της προσοχής
Των Φωκαέων.Στο Γκλάνουμ (σημερινό Σαν Ρεμύ) ανασκάφτηκε ελληνική πόλη
Με εντυπωσιακές διόροφες οικίες (με αίθριο και περιστύλιο) παρόμοιες με εκείνες
Της Δήλου.Ακόμη και τα σπίτια των ντόπιων Λιγύρων κτίζονταν κατά το ελληνικό
Πρότυπο,όπως απέδειξαν οι ανάσκαφες.

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στη Γαλλία

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στη Γαλλία
Επαμεινώνδας Βρανόπουλος
[inline:vk.jpg]
Η Μασσαλία,με την ελληνική παράδοση και τα εντυπωσιακά
Αρχαία ελληνικά ίχνη της,αποτελεί μικρό μόνο μέρος του ελληνισμού
Της ΝΔ Γαλλίας.Νίκαια,Ιεράπολις,Αντίπολις,Μόνοικος,`Ολβια,Θηλίνη
Αγαθή είναι οι άλλες ελληνικές αποικίες του τόπου που κτίστηκαν από
Μασσαλιώτες και Φωκαείς.Ως και στην Αρλ ακόμη υπήρξε ελληνική
Αποικία με το όνομα Αρελάτη (η πόλη στα έλη) που έδωσε το όνομα
Της στη σύγχρονη σπουδαία αυτή ιστορική πόλη της Γαλλίας,την `Αρλ
Τον 4ο και μετά τη μεταφορά της ρωμαικής πρωτεύουσας της Γαλατίας
Και μετά τη μεταφορά της ρωμαικής πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη,
Η `Αρλ έγινε η Τρίτη πόλη της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων.Η επίκαιρη θέση
Της `Αρλ,στην οποία έζησε και ο Βαν Γκόγκ,στην άκρη του δέλτα του Ροδανού
Και στο δρόμο,που ένωνε την Ιταλία με την Ισπανία,δεν διέφυγε της προσοχής
Των Φωκαέων.Στο Γκλάνουμ (σημερινό Σαν Ρεμύ) ανασκάφτηκε ελληνική πόλη
Με εντυπωσιακές διόροφες οικίες (με αίθριο και περιστύλιο) παρόμοιες με εκείνες
Της Δήλου.Ακόμη και τα σπίτια των ντόπιων Λιγύρων κτίζονταν κατά το ελληνικό
Πρότυπο,όπως απέδειξαν οι ανάσκαφες.

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στη Γαλλία

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στη Γαλλία
Επαμεινώνδας Βρανόπουλος
[inline:vk.jpg]
Η Μασσαλία,με την ελληνική παράδοση και τα εντυπωσιακά
Αρχαία ελληνικά ίχνη της,αποτελεί μικρό μόνο μέρος του ελληνισμού
Της ΝΔ Γαλλίας.Νίκαια,Ιεράπολις,Αντίπολις,Μόνοικος,`Ολβια,Θηλίνη
Αγαθή είναι οι άλλες ελληνικές αποικίες του τόπου που κτίστηκαν από
Μασσαλιώτες και Φωκαείς.Ως και στην Αρλ ακόμη υπήρξε ελληνική
Αποικία με το όνομα Αρελάτη (η πόλη στα έλη) που έδωσε το όνομα
Της στη σύγχρονη σπουδαία αυτή ιστορική πόλη της Γαλλίας,την `Αρλ
Τον 4ο και μετά τη μεταφορά της ρωμαικής πρωτεύουσας της Γαλατίας
Και μετά τη μεταφορά της ρωμαικής πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη,
Η `Αρλ έγινε η Τρίτη πόλη της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων.Η επίκαιρη θέση
Της `Αρλ,στην οποία έζησε και ο Βαν Γκόγκ,στην άκρη του δέλτα του Ροδανού
Και στο δρόμο,που ένωνε την Ιταλία με την Ισπανία,δεν διέφυγε της προσοχής
Των Φωκαέων.Στο Γκλάνουμ (σημερινό Σαν Ρεμύ) ανασκάφτηκε ελληνική πόλη
Με εντυπωσιακές διόροφες οικίες (με αίθριο και περιστύλιο) παρόμοιες με εκείνες
Της Δήλου.Ακόμη και τα σπίτια των ντόπιων Λιγύρων κτίζονταν κατά το ελληνικό
Πρότυπο,όπως απέδειξαν οι ανάσκαφες.

Νεκτάριος Κατσιλιώτης

Ιστορικός - Εκδότης

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *