Το σκοτεινό έργο της Αντιβασιλείας

Το σκοτεινό έργο της Αντιβασιλείας
Μέντελσον-Μπαρτόλδυ
[inline:an.jpg]
Γηραιοί τινες και πλήρεις πληγών πολεμισταί παρέδωκαν,δακρύοντες και διαβεβαιούντες
Την απεριόριστον αυτών προς τον βασιλέα `Οθωνα αφοσίωσιν,τας σημαίας ας είχον
Φέρει κατά τον υπέρ ελευθερίας αγώνα,και έσπευσαν να παρακολουθήσωσι τους εταίρους αυτών,οίτινες διέβησαν πάντες τα τούρκικα σύνορα,όπως μακράν της
Αποβαλλούσης αυτούς ελληνικής πατρίδος πορίζωνται ένοπλοι τα προς το ζην και
Αναλάβωσι πάλι τον παλαιό άγριο και φαιδρό κλέφτικο βίον.
Η Αντιβασιλεία κατώρθωσε δια της ασυνέτου αυτής διαγωγής απέναντι των παλαιών
Μαχητών του υπέρ ελευθερίας αγώνος να μεταβάλη πιστούς υπηκόους εις κλέφτας,να
Μορφώση πυρήνα αρχαιοπαράδοτου κλεφτουριάς και να διώξη εκ της ελευθερωθείσης
Ελλάδος τους προγόνους,ίσως των φονέων του Ωρωπού,των του Αρβανίτη πιθανώς,όπως εκθρέψη παρά της ψυχάς των υιών ιδέας φόνου και εκδικήσεως.

Νεκτάριος Κατσιλιώτης

Ιστορικός - Εκδότης

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *