Ημερήσιο αρχείο: 7 Ιουλίου, 2022

0

Καλή λύση

Καλή λύση Σε μία εποχή οικονομικής κρίσης και εθνικής μοναξιάς Η πείνα συνεχίζεται και ο κόσμος εξαγριώνεται Μόνη λύση είναι να κάνουμε παραγωγή Και να βελτιώσουμε τη σχέση μας στην ευρωζώνη. `Ετσι θα έχουμε...

0

Ευεργετικό μέτρο

Ευεργετικό μέτρο Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι από το 2023 Θα καταργηθεί η εισφορά αλλυλεγύης Μία ανακούφιση για τους φτωχούς και τους νεοαστούς Ελπίζουμε οι Μ.Δυνάμεις να μας αφήσουν να πάρουμε Και άλλα ανακουφιστικά μέτρα...