Ημερήσιο αρχείο: 23 Ιουλίου, 2022

0

Προς την πολιτική σταθεροποίηση

Προς την πολιτική σταθεροποίηση . Η Ελλάδα, μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης, θα διανύσει περίοδο δυσχερειών στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο. Η κρίση που είχε ως αφετηρία τον Εθνικό Διχασμό επιβάρυνε εξακολουθητικά τη δημόσια...

0

Οι καταστροφές του Πελοπονησιακού πολέμου

Συνοπτικός απολογισμός των καταστροφών του Πελοποννησιακού πολέμου Απ’ όλα τα προηγούμενα πολεμικά γεγονότα, το μεγαλύτερο ήταν ο Περσικός πόλεμος, ο οποίος τερματίστηκε με δύο ναυμαχίες και δύο μάχες, ενώ ο σημερινός πόλεμος κράτησε πάρα...

0

Η εκρεμμότητα

Η εκρεμμότητα Βλέπεις γομάρια και γομάρες να πάνε στο επίδομα Και να εγκαταλείπουν την δουλειά τους Προφασίζονται ψυχολογική κόπωση Μετά ζητούν να τους συμπληρώνει η οικογένεια Οι πιο πολλοί ,εύλογα,αρνούνται γιατί το ποσό είναι...

0

Το σοβαρό πρόβλημα

Το σοβαρό πρόβλημα Η Γερμανία έχει αρνητική ανάπτυξη Τώρα θα ζητήσει βοήθεια από τα κράτη-μέλη Οι ντόπιοι δοσίλογοι θα την δώσουν Για να μην χάσουν την εξουσία τους Τότε η ευημερία της περιόδου 2016-2022...