Ημερήσιο αρχείο: 1 Ιανουαρίου, 2023

0

Το νέο κράτος πρόνοιας

Η κυβέρνηση ,παρά τις εξαρτήσεις της Θυμάται τον κοινωνικό πατριωτισμό Αυξάνει μισθούς και συντάξεις Ανοίγει πόστα εργασίας,έστω και με ιστοσελίδες Και θέλει οι `Ελληνες να είναι ευτυχισμένοι

0

Το μακεδονικό ζήτημα

Το μακεδονικό ζήτημα Σ.Κόνδης Απρόβλεπτες δυσχέρειες και διώξεις επρόκειτο Να γνωρίσουν και οι `Ελληνες που ζούσαν Σε άλλες βαλκανικές χώρες λόγω των Αναπτυσσόμενων εθνικισμών και ανταγωνισμών Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.Οι προστριβές...

0

Η σχέση Ελλάδος-Ομογένειας

Η σχέση Ελλάδος-Ομογένειας Σ.Κόνδης Ο αλύτρωτος Ελληνισμός της Οθωμανικής επικράτειας και ο Παροικιακός Ελληνισμός της Αγγλίας,της Νότιας Ρωσίας ,της Μολδοβλαχίας Της Γαλλιας ,της Αιγύπτου ,ογκώδης και οικονομικά πιο εύρωστος από το Μητροπολιτικό Ελληνισμό ήταν...

0

Το τέλος του πολιτισμού

Το τέλος του πολιτισμού Αγριάνθρωποι με πολύ χρήμα Κυνηγούν την εξουσία Και τσαλαπατούν το κοινωνικό συμβόλαιο της Κλασσικής Ελλάδος Η Ευρώπη και η Ελλάδα  χωρίς την Αναγέννηση και τον διαφωτισμό Θα καταντήσει club βαρβάρων...

0

Σοβαρά πράγματα

Σοβαρά πράγματα Τα Σκόπια μετά το σωματείο μακεδονικής γλώσσας στη Φλώρινα Θα ζητήσει μακεδονική μειονότητα Κάτι που θα εξασθενίσει την ελληνική κυριαρχία Χρειάζεται μεσολάβηση του ΟΗΕ Για να βάλει τα Σκόπια στη θέση τους...