Ημερήσιο αρχείο: 6 Ιανουαρίου, 2023

0

The filthy game

The filty game In March 1946 The Communist leader Zaxariades Preferred the civil war instead to fight democratically Zaxariades presented the efford as a total war against the new fascism The truth was very...

0

The bankrupt

The bankrupt Mark had a nice industry He was suffient of what he had All of a sudden ,the ambitious wife went to a world fair The item attracted a stronger American He wanted...

0

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης Ο φίλος μου ο Ιερεμίας κρύφτηκε στο μοναστήρι Εγώ πολέμησα πλάι στους Βενετούς Τους κατάλαβα ,υπερασπίζονταν τα προνόμια τους Ο βασιλιάς μας Κωνσταντίνος ΙΑ ήταν αγχωμένος Αλλά ο Μεχμέτ θα...

0

Το καθήκον του ιερέα

Το καθήκον του ιερέα Σε μία εποχή αποδόμησης της εκπαίδευσης Ο Παπάς καλείται να διδάξει γράμματα στα παιδιά Κυρίως να τα συνδέσει με το ένδοξο παρελθόν Για να μην είναι μίζερα και φοβισμένα Απέναντι...

0

Τα θέλω των ανθρώπων

Τα θέλω των ανθρώπων Είναι δύσκολη η εποχή μας Μιλάμε για τα χρόνια του πονηρού `Όμως η κλασσική παιδεία και ο χριστιανισμός μας σώζουν Δείχνουν τι χρειαζόμαστε πραγματικά Πρώτον μία στοργική αγκαλιά από την...