Κατηγορία: ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΙΚΡΕΣ ΤΗς ΕΛΛΑΔΟΣ

0

ΚΚΕ εναντίον Εθνικής Ιδέας

ΚΚΕ εναντίον Εθνικής Ιδέας Ν.Μέρτζος Το ΚΚΕ υπονόμευσε ,με συγκεκριμένες αποφάσεις Και πράξεις του ,υπέρ όλων αγώνα του ελληνισμού Στη Μ.Ασία.Στη συνέχεια υπονόμευσε σταθερά Και κατ’εξακολούθηση όλη την στρατιωτική Ετοιμότητα της εθνικής άμυνας μέχρι...

0

Ρομαντική πρόταση

Ρομαντική πρόταση Κ.Π. Πρώτος ο οποίος εσκέφθη την δημιουργία ενός Σώματος Ελληνικού στρατού ήταν ο Τσολάκογλου Συγκεκριμένα σχεδίασε την δημιουργία στρατιωτικών Μονάδων συνολικής δύναμης 10.000 ανδρών Οι Γερμανοί όμως απέρριψαν την πρόταση Αυτή ,διότι...

0

ΚΚΕ εναντίον εθνικής ιδέας

ΚΚΕ εναντίον εθνικής Ιδέας Ν.Μέρτζος Το ΚΚΕ υπονόμευσε ,με συγκεκριμένες αποφάσεις του Και πράξεις του ,τον υπέρ όλων αγώνα του Ελληνισμού Στη Μ.Ασία και στη συνέχεια υπονόμευσε σταθερά Και κατ’εξακολούθηση όλη την στρατιωτική ετοιμότητα...

0

ΥΕΒΕ

Η ΥΕΒΕ Κ.Π. Μια από τις πρώτες οργανώσεις οι οποίες Εμφανίστηκαν  (Ιούλιος 1941) ,ήταν η ΥΕΒΕ Η ιδρυτική πρωτοβουλία εξεκίνησε Από την Θεσσαλονίκη και Θράκη. Επειδή μέγα μέρος της Μακεδονίας και Θράκης Οι Γερμανοί...

0

ΕΔΕΣ και ελεύθερη ελληνική κυβέρνηση

ΕΔΕΣ και ελεύθερη ελληνική κυβέρνηση Κ.Π Κατά το διάστημα της δράεως του ,η ελληνική Ελληνική κυβέρνηση ,λόγω της πολιτικής ταύτισης Του ΕΔΕΣ με την υιοθετηθείσαν υπ’αυτής αντιβασιλική γραμμή Εις την οποία συνεφώνουν ,περιέργως,και οι...

0

Ο αθέατος ΕΔΕΣ

Ο αθέατος ΕΔΕΣ Κ.π. Η πολιτική γραμμή της οργάνωσης του ΕΔΕΣ ΉΤΑΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΉ,απέβλεπε Δε εις την εγκατάσταση εις την Ελλάδα ,μετά την απελευθέρωση ,της Αβασίλευτης δημοκρατίας ως πρώτος δε πρόεδρος αυτής  εφέρετο ο Νικόλαος...

0

Η κατάσταση της μεσοπολεμικής Ελλάδος

Η κατάσταση στη μεσοπολεμική Ελλάδα Μάρκ Μαζάουερ Οι ελληνικοί δρόμοι ήταν οι χειρότεροι Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη,τα χωράφια Καλλιεργούνταν με μεσαιωνικό τρόπο  χωρίς Λιπάσματα και μηχανήματα .Στα παλιά μαγαζιά που έκαναν Πολλοί `Ελληνες ...

0

Η πατριωτική αριστερά

Η πατριωτική αριστερά Κ.Π. Το ΕΑΜ ΤΩΝ μαχητικών εκδηλώσεων του Απέσπασε την προσοχή των Ελλήνων Και ιδιαιτέρως της νεολαίας,η οποία Με ενθουσιασμό ενετάχθη εις τις τάξεις του Χωρίς βεβαίως να γνωρίζη  τους απώτερους σκοπούς...

0

Η τραγωδία της Ελλάδος

Ο ξεπεσμός της Ελλάδος Κ.Π. Είναι γεγονός ότι η  Γερμανική Ιταλική Βουλγαρική κατοχή Της Ελλάδος υπήρξε ίυπήρξε μία από την χειρότερη  περιπέτεια Της Ελληνικής φιλής κατά την πολυχιλιετή ιστορία της και τούτο Διότι δύο...

0

Ο πόθος αντίστασης του λαού

Ο πόθος αντίστασης του λαού Κ.Π Οι άμεσοι και υπαρκτοί κίνδυνοι διανομής ελληνικών εδαφών Στους κατακτητές δημιούργησαν μια ιερή αγανάκτηση του  λαού Της νικήτριας Ελλάδας και γιγάντωσε την  επιθυμία Να αγωνισθή δια παντός μέσου,δια...