Κατηγορία: ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΙΚΡΕΣ ΤΗς ΕΛΛΑΔΟΣ

0

Το πολιτειακό ζήτημα στην Ελλάδα

Το πολιτειακό ζήτημα στην Ελλάδα Μάρκ Μαζάουερ Το όλο πολιτειακό πρόβλημα ξεκίνησε να Υπερκαλύπτει τα κοινωνικά προβλήματα της χώρας Τώρα εξόριστος,ένας κουρασμένος Βενιζέλος Έκαψε εκκλήσεις στους οπαδούς του να αποδεχθούν το βασιλιά   Τα...

0

Η ταξική πόρωση

Η  ταξική πόρωση Κ.Π (Στρατηγός Γονατάς) Ο πολύς κόσμος δεν διαβλέπει γερμανικό δια το μέλλον Της Ελλάδας κίνδυνο ,μετά την τροπή του πολέμου Υπέρ των Συμμάχων ενώ βλέπει τρομερό κίνδυνο Για τον τόπο την...

0

Η συνεργασία Αστών-ΕΑΜ

Η συνεργασία Αστών-ΕΑΜ Κ.π. Οι ποικιλώνυμες δυναμικές εθνικιστικές οργανώσεις Μέσων και όπλων ,ήταν και είναι ανίκανοι να αντισταθούν Στον οργανωμένο και εξωπλισμένο (από τους `Αγγλους) Καθαρό πλέον κομμουνιστικό κίνδυνο .Οι αστοί Περίτρομοι,ενισχύουν χρηματικώς το...

0

`Ενα δίκαιο παράπονο

`Ένα δίκαιο παράπονο Ε.Σταυρίδης `Ενας απλός οπλίτης είπε: « -Σωστά ,αλλά γιατί οι Μεγάλοι μας σύμμαχοι ,μετά την νίκη του μεγάλου πολέμου Πήραν όλοι εδάφη που κατέκτησαν όσα τους χρειάζονταν Έδωσαν εις την Σερβία...

0

ΚΚΕ εναντίον Εθνικής Ιδέας

ΚΚΕ εναντίον Εθνικής Ιδέας Ν.Μέρτζος Το ΚΚΕ υπονόμευσε ,με συγκεκριμένες αποφάσεις Και πράξεις του ,υπέρ όλων αγώνα του ελληνισμού Στη Μ.Ασία.Στη συνέχεια υπονόμευσε σταθερά Και κατ’εξακολούθηση όλη την στρατιωτική Ετοιμότητα της εθνικής άμυνας μέχρι...

0

Ρομαντική πρόταση

Ρομαντική πρόταση Κ.Π. Πρώτος ο οποίος εσκέφθη την δημιουργία ενός Σώματος Ελληνικού στρατού ήταν ο Τσολάκογλου Συγκεκριμένα σχεδίασε την δημιουργία στρατιωτικών Μονάδων συνολικής δύναμης 10.000 ανδρών Οι Γερμανοί όμως απέρριψαν την πρόταση Αυτή ,διότι...

0

ΚΚΕ εναντίον εθνικής ιδέας

ΚΚΕ εναντίον εθνικής Ιδέας Ν.Μέρτζος Το ΚΚΕ υπονόμευσε ,με συγκεκριμένες αποφάσεις του Και πράξεις του ,τον υπέρ όλων αγώνα του Ελληνισμού Στη Μ.Ασία και στη συνέχεια υπονόμευσε σταθερά Και κατ’εξακολούθηση όλη την στρατιωτική ετοιμότητα...

0

ΥΕΒΕ

Η ΥΕΒΕ Κ.Π. Μια από τις πρώτες οργανώσεις οι οποίες Εμφανίστηκαν  (Ιούλιος 1941) ,ήταν η ΥΕΒΕ Η ιδρυτική πρωτοβουλία εξεκίνησε Από την Θεσσαλονίκη και Θράκη. Επειδή μέγα μέρος της Μακεδονίας και Θράκης Οι Γερμανοί...

0

ΕΔΕΣ και ελεύθερη ελληνική κυβέρνηση

ΕΔΕΣ και ελεύθερη ελληνική κυβέρνηση Κ.Π Κατά το διάστημα της δράεως του ,η ελληνική Ελληνική κυβέρνηση ,λόγω της πολιτικής ταύτισης Του ΕΔΕΣ με την υιοθετηθείσαν υπ’αυτής αντιβασιλική γραμμή Εις την οποία συνεφώνουν ,περιέργως,και οι...

0

Ο αθέατος ΕΔΕΣ

Ο αθέατος ΕΔΕΣ Κ.π. Η πολιτική γραμμή της οργάνωσης του ΕΔΕΣ ΉΤΑΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΉ,απέβλεπε Δε εις την εγκατάσταση εις την Ελλάδα ,μετά την απελευθέρωση ,της Αβασίλευτης δημοκρατίας ως πρώτος δε πρόεδρος αυτής  εφέρετο ο Νικόλαος...