Κατηγορία: Ελληνικό Τότε

0

Ο αριστοκρατικός πατριωτισμός των Κομνηνών

Ο αριστοκρατικός πατριωτισμός των Κομνηνών Εξυπηρέτησαν και οι δύο περίοδοι ( η εικονομαχική και των Κομνηνών ) πριν απ’ όλα την εθνική επιταγή, δηλαδή την αντιμετώπιση του εξωτερικού εχθρού. Και οι δύο… εξαιτίας της...

0

Η μεταρρύθμιση του Βασιλείου `Β

Η μεταρρύθμιση του Βασίλειου `Β Ο φόρος των γεωργών που εγκατέλειπαν τη γη τους επιβάρυνε τους γείτονες, οι οποίοι, αδυνατώντας να πληρώσουν, τρέπονταν και αυτοί σε φυγή. Η αλληλεγγύη των μελών της κοινότητας στράφηκε...

0

Η οικονομική κατάσταση την εποχή της ανεξαρτησίας της Ελλάδος

Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας στην αυγή της ανεξαρτησίας της Μαζί με τους ιστορικούς αυτής της περιόδου του πόνου, ας μεταφερθούμε στις κορυφές των βουνών της Ελλάδας… ας στρέψουμε γύρω το βλέμμα μας… Τι...

0

Ο συνοικισμός της Αθήνας

Ο «συνοικισμός» της Αθήνας Οι Αθηναίοι, από πολύ παλιά χρόνια και περισσότερο απ’ όποιους άλλους Έλληνες, ζούσαν αγροτική ζωή. Τον καιρό του Κέκροπος και των πρώτων βασιλέων της Αττικής μέχρι της εποχής του Θησέως,...

0

Η κίνηση για την ανεξαρτησία του Πόντου

Η κίνηση για την ανεξαρτησία του Πόντου.  Από το θέρος ακόμη του 1918 διάφορες οργανώσεις των Ελλήνων του Πόντου, τόσο στον Πόντο όσο και στο εξωτερικό, προωθούσαν το αίτημα για την ίδρυση ανεξάρτητου ποντιακού...

0

Η συνθήκη του Νειγύ

Η Συνθήκη του Νεϊγύ  επιβεβαίωσε την ελληνική κυριαρχία επί των εδαφών μεταξύ του Έβρου και του Νέστου έως τα τουρκοβουλγαρικά σύνορα, αλλά η περιοχή τέθηκε προσωρινά υπό συλλογική συμμαχική κυριαρχία, ώσπου να συναφθεί και...

0

Το μίσος για τον Βενιζέλο

Το μίσος για το Βενιζέλο Μάρκ Μαζάουερ Οι κάτοικοι της Πελοπόννησου και της Αττικής Τον αρρενωπό και ασπρομούσι Κρητικό Τον αντιμετώπιζαν όχι λιγότερο από Τον Σατανά .Θεωρούνταν ο πολέμιος Της μοναρχίας στη διάρκεια του...

0

Κλασσική εποχή στην αρχαιότητα

Κλασσική εποχή Την περίοδο από το τέλος των περσικών πολέμων έως και το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου οι ιστορικοί ονομάζουν κλασική. Ο χαρακτηρισμός αυτός αναγνωρίζει στην εποχή την υπεροχή των συντελεστών της και των...

0

Ελλάδα και εκστρατεία των Δαρδανελλίων

Ελλάδα και εκστρατεία των Δαρδανελλίων Η ουδετερότητα της Ελλάδας έγινε ακόμη πιο επικίνδυνη για τη χώρα, όταν τον Φεβρουάριο του 1915 η αγγλική κυβέρνηση, εν όψει της επιχείρησης κατά των Στενών που προετοίμαζε, πρότεινε...

0

Η προέλευση της πόλης κράτους

Η σημασία του θεσμού της πόλης-κράτους . Η επιβίωση και η εξέλιξη κάθε πόλης-κράτους ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τις τρεις βασικές επιδιώξεις των πολιτών της. Οι επιδιώξεις αυτές, αν και ήταν τροχοπέδη για την...