Κατηγορία: Ελληνικό Τότε

0

Ο μεσογειακός ρυθμός

Ο μεσογειακός ρυθμός Οι ραγδαίες εξελίξεις που γνώρισε ο σύγχρονος κόσμος στον οικονομικό τομέα άσκησαν σοβαρές πιέσεις στον αγροτικό χώρο. Ο τελευταίος κυριαρχούσε παραγωγικά αλλά και κοινωνικά στην ιστορία των ανθρώπινων πολιτισμών ως το...

0

Η Αγγλία και η επανάσταση του 1821

Η Αγγλία και η επανάσταση του 1821 Βασίλης Σκουλάτος Η αγγλική κυβέρνηση ενθάρρυνε τη σύναψη Δανείων ( 1824-25) γιατί γνώριζε ότι αυτός Ήταν ένας δρόμος οικονομικής διείσδυσης και παρακολούθησης Ως και ελέγχου των μελλοντικών...

0

Το έργο του Μ.Αλεξάνδρου

Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου υ. Με την κατάκτηση της Ανατολής ο Ελληνισμός οδηγήθηκε στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου· έτσι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την οικουμενική του ανάπτυξη. Οι ερευνητές και οι ιστορικοί...

0

Η προτροπή του Ισοκράτη προς τον Φίλιππο `Β

Ο Ισοκράτης προτρέπει το Φίλιππο να ενώσει τις ελληνικές πόλεις Σε βεβαιώνω ότι χρειάζεται χωρίς να αδιαφορήσεις καθόλου για τα προσωπικά σου συμφέροντα, να προσπαθήσεις να συμφιλιώσεις το Άργος, την πόλη των Λακεδαιμονίων. τη...

0

Η τραγωδία των ευζωνικών σωμάτων

Η τραγωδία των ευζωνικών σωμάτων Κ.Π. Οι ευζωνικοί σχηματισμοί δεν εσχετίζοντο Με τα τάγματα Ασφαλείας ,εν τούτοις Διάφοροι ιστορικοί τα συγχέουν .   Τα ελάχιστα ευζωνικά τάγματα και η σχεδόν Άοπλος χωροφυλακή δεν μπόρεσαν...

0

Η εμπορική ναυτιλία

. Η εμπορική ναυτιλία Στη διάρκεια του 18ου αιώνα, παρατηρήθηκε σημαντική ναυτιλιακή και εμπορική δραστηριότητα σε πολλές παραλιακές περιοχές του ελληνικού χώρου και σε νησιά. Η δραστηριότητα αυτή ευνοήθηκε από διάφορες συγκυρίες, και ιδιαίτερα...

0

Μπέρδεμα

Μπέρδεμα Ο Ιωάννης Β’ Κομνηνός επιχείρησε να αντιδράσει, αλλά οι Βενετοί επιτέθηκαν στα νησιά του Αιγαίου και ο αυτοκράτορας αναγκάστηκε να επικυρώσει στο ακέραιο τη συνθήκη του 1082. Το δυσβάστακτο για το βυζαντινό εμπόριο...

0

Η εγκατάλειψη της Ανατολίας

Η εγκατάλειψη της Ανατολίας Η εξέλιξη αυτή οφειλόταν κατά πρώτο λόγο στις καταλήψεις πόλεων, που συνοδεύονταν από λεηλασίες και φοβερές σφαγές, καθώς οι επιδρομείς εμπνέονταν από την ιδέα του αφανισμού των εχθρών του Ισλάμ....

0

Το εμπόριο

Το εμπόριο Τα οικονομικά μεγέθη της χώρας, ο μικρός πληθυσμός, η περιορισμένη αγοραστική δυνατότητα των κατοίκων της, η απουσία παραγωγικών μονάδων μεγάλου μεγέθους καθήλωναν, σε ολόκληρο το 19ο αιώνα, την εσωτερική εμπορική κίνηση σε...

0

Η εξάπλωση των Τούρκων στη Μικρά Ασία

Η εξάπλωση των Τούρκων στη Μικρά Ασία Ο Αλέξιος Α’ Κομνηνός και οι άμεσοι διάδοχοι του Ιωάννης Β’ και Μανουήλ Α’ αντιμετώπισαν, άλλοτε με διπλωματικές μεθόδους και άλλοτε με νικηφόρες εκστρατείες, τους Σελτζούκους που...