Κατηγορία: Ελληνικό Τότε

0

Το εμπόριο

Το εμπόριο Τα οικονομικά μεγέθη της χώρας, ο μικρός πληθυσμός, η περιορισμένη αγοραστική δυνατότητα των κατοίκων της, η απουσία παραγωγικών μονάδων μεγάλου μεγέθους καθήλωναν, σε ολόκληρο το 19ο αιώνα, την εσωτερική εμπορική κίνηση σε...

0

Η εξάπλωση των Τούρκων στη Μικρά Ασία

Η εξάπλωση των Τούρκων στη Μικρά Ασία Ο Αλέξιος Α’ Κομνηνός και οι άμεσοι διάδοχοι του Ιωάννης Β’ και Μανουήλ Α’ αντιμετώπισαν, άλλοτε με διπλωματικές μεθόδους και άλλοτε με νικηφόρες εκστρατείες, τους Σελτζούκους που...

0

Η αναδιοργάνωση του κράτους

Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου «Η προσπάθεια του εκσυγχρονισμού είχε ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του αιώνα και καρποφόρησε κυρίως κατά την ένδοξη δεκαετία του βενιζελισμού, 1910-1920. Έτσι, οι...

0

Διάγγελμα του Ελ.Βενιζέλου προς τους Σμυρνιούς

Διάγγελμα του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον λαό της Σμύρνης με την ευκαιρία της αποβίβασης των πρώτων τμημάτων του ελληνικού στρατού «Το πλήρωμα του χρόνου ήλθεν. Η Ελλάς εκλήθη υπό του Συνεδρίου της Ειρήνης να...

0

Η Ελλάδα της Μελούνας

Η Ελλάδα της Μελούνας Η Ελλάδα δεν ήταν μόνο φτωχή, με απαρχαιωμένες παραγωγικές δομές. Ήταν επίσης μικρή στην έκταση και ολιγάνθρωπη. Η γραμμή Αμβρακικού- Παγασητικού αποτελούσε τα σύνορα του νέου ελληνικού κράτους. Από τα...

0

Ο αριστοκρατικός πατριωτισμός των Κομνηνών

Ο αριστοκρατικός πατριωτισμός των Κομνηνών Εξυπηρέτησαν και οι δύο περίοδοι ( η εικονομαχική και των Κομνηνών ) πριν απ’ όλα την εθνική επιταγή, δηλαδή την αντιμετώπιση του εξωτερικού εχθρού. Και οι δύο… εξαιτίας της...

0

Η μεταρρύθμιση του Βασιλείου `Β

Η μεταρρύθμιση του Βασίλειου `Β Ο φόρος των γεωργών που εγκατέλειπαν τη γη τους επιβάρυνε τους γείτονες, οι οποίοι, αδυνατώντας να πληρώσουν, τρέπονταν και αυτοί σε φυγή. Η αλληλεγγύη των μελών της κοινότητας στράφηκε...

0

Η οικονομική κατάσταση την εποχή της ανεξαρτησίας της Ελλάδος

Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας στην αυγή της ανεξαρτησίας της Μαζί με τους ιστορικούς αυτής της περιόδου του πόνου, ας μεταφερθούμε στις κορυφές των βουνών της Ελλάδας… ας στρέψουμε γύρω το βλέμμα μας… Τι...

0

Ο συνοικισμός της Αθήνας

Ο «συνοικισμός» της Αθήνας Οι Αθηναίοι, από πολύ παλιά χρόνια και περισσότερο απ’ όποιους άλλους Έλληνες, ζούσαν αγροτική ζωή. Τον καιρό του Κέκροπος και των πρώτων βασιλέων της Αττικής μέχρι της εποχής του Θησέως,...

0

Η κίνηση για την ανεξαρτησία του Πόντου

Η κίνηση για την ανεξαρτησία του Πόντου.  Από το θέρος ακόμη του 1918 διάφορες οργανώσεις των Ελλήνων του Πόντου, τόσο στον Πόντο όσο και στο εξωτερικό, προωθούσαν το αίτημα για την ίδρυση ανεξάρτητου ποντιακού...